Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
02-11-2009  

NAT teleurgesteld in gemeente

 

Almelo, 01 november 2009.

 

Betreft: reactie op afwijzing door gemeente Almelo van bezwaren NAT tegen verleende kapvergunningen

 

De gemeente Almelo heeft de bezwaren afgewezen die de stichting Natuurlijk Twente (NAT) had ingebracht tegen het verlenen van een tweetal kapvergunningen.

Het betreft hier de kap van 35 beuken aan de Bolscherdwarsweg en 45 eiken nabij de Wolbeslanden in Bornerbroek. Deze bomen, die deel uitmaken van een tweetal laantjes, moeten het veld ruimen vanwege een asbestsaneringsoperatie. NAT heeft in haar bezwaarschrift gewezen op de grote cultuurhistorische waarde van de bomen. Vanwege die cultuurhistorische waarde genieten (of beter: genoten) die bomen een zekere mate van bescherming in het bestaande bestemmingsplan.

Ook in een overeenkomst tussen het RBT, het IVN en de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek waren deze bomen als waardevolle en daarom te beschermen bomen aangewezen. NAT heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen noodzaak bestaat tot het kappen van de bomen. Zolang de asbest niet “geroerd” wordt is er geen gevaar voor de volksgezondheid.

 

Desondanks heeft de Stichting NAT er uiteindelijk begrip voor dat er tot asbestsanering en tot het kappen van bomen wordt overgegaan. Dat houdt verband met het feit dat er nu gelden beschikbaar zijn gesteld om de saneringswerkzaamheden uit te voeren. Bovendien is gebleken, dat het met de huidige techniek nog niet goed mogelijk is om asbest weg te zuigen tussen de boomwortels met voldoende zekerheid dat de bomen behouden blijven.

 

In het bezwaarschrift had NAT een dringend verzoek aan de gemeente gericht om, nadat de bomen zouden zijn gekapt en de grond zou zijn gesaneerd een herplantplicht op te leggen. Dit verzoek is door de gemeente om voor ons onverklaarbare redenen niet gehonoreerd. En daarmee verdwijnt niet alleen definitief een stukje natuur, maar ook een stukje geschiedenis. Want het was niet zomaar een laantje: de bomen stonden langs een eeuwenoud kerkenpad. Die geschiedenis haal je niet terug, ook niet als je ergens anders een paar “vervangende” bomen neerzet.

 

We betreuren de manier waarop de gemeente Almelo met de geschiedenis van de stad en het omringende landschap met al zijn cultuurhistorische elementen omgaat. Er zijn in het verleden al zoveel cultuurhistorische elementen in en rond Almelo verdwenen.

We hoeven maar te wijzen op de binnenstad van Almelo. Wat is daar in de loop der jaren niet allemaal gesloopt en verdwenen aan monumentale gebouwen en elementen. Elementen (als de havenkom) die nu gedeeltelijk voor veel geld weer worden teruggebracht.

 

Het ontbreken van een herplantverplichting is ook daarom zo onbegrijpelijk, omdat dat zonder enige noodzaak ingaat tegen de essentie en de geest van de afspraak die is gemaakt tussen het RBT, het IVN en de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek. Die afspraak had tot doel om, met erkenning van de belangen van het RBT, zoveel mogelijk waardevolle bomen te sparen in het te ontwikkelen gebied.

 

Het beeld ontstaat dat het de gemeente een zorg zal zijn wat er met het buitengebied gebeurt. Kunnen we er nog wel van op aan dat de gemeente belang hecht aan het behoud van bomen als ruimtelijk of cultuurhistorisch element en het behoud van andere cultuurhistorische waarden die zich bevinden zowel in de stad als in het buitengebied ?

 

Die vraag zou niet alleen NAT zich moeten aantrekken, maar iedereen die zich betrokken voelt bij het wel en wee van Almelo.

Archief
Terug naar vorige pagina