Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
11-04-2009  

Nog steeds klachten over gemeenteadvertentie


Niet alleen de bezorging van Ruiten Drie is slecht, ook de foto bij het artikel op de website over de Boomfeestdag klopt niet. Wethouder Schouten plant de eerste boom, maar weth. Kuiper wordt met een archieffoto afgebeeld.
 

ALMELO - Sinds 1 februari staat de gemeenteadvertentie in het weekblad Twenth Ruiten Drie. Over de bezorging er van wordt veel geklaagd. Veel burgers kunnen daardoor geen kennis nemen van de besluiten die worden genomen door de gemeenteraad of door het college van B&W. De informatievoorziening aan de burgers is een wettelijke taak van de gemeente en die staat door de slechte bezorging zwaar onder druk. Juridisch adviesbureau JeeJar.nl inventariseert deze klachten, omdat - door de slechte bezorging - de gemeente niet aan haar wettelijke taak voldoet. In juridische procedures tussen burgers en de gemeente kan die slechte informatievoorziening tot grote gevolgen leiden, doordat men niet is geïnformeerd over de gemeentelijke voornemens. Uw klacht over de slechte bezorging kunt u mailen aan info@jeejaar.nl  

Archief
Terug naar vorige pagina