Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
27-11-2019  

Geen geld voor noodhulp Molukken

Gemeenteraad zet zichzelf klem

26 september 2019:
Beving met 6.5 op de schaal van Richter en sindsdien vele honderden naschokken waardoor men in angst leeft.
De officiƫle telling luidt 39 doden, 1.578 gewonden, 170.900 daklozen, 6.355 beschadigde huizen en 512 tot puinhopen verworden openbare ruimtes zoals ziekenhuizen, scholen en bruggen.
 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo stelt geen geld beschikbaar voor noodhulp aan de Molukken. Op 26 september beefde de aarde op de Indonesische eilandengroep met een kracht van 6.5 op de schaal van Richter. Het gevolg 39 doden, honderden gewonden en zo’n 170.000 mensen die dakloos werden.

Een verzoek om hulp kwam uit de Molukse bevolkingsgroep in Almelo om financieel bij te dragen voor noodhulp en heropbouw. Echter de gemeenteraad werd door burgemeester Gerritsen herinnerd aan een eerder raadsbesluit dat de gemeente alleen bijdraagt aan rampen van omvang waarvoor Giro 555 wordt geopend.
Een ingediende motie door de fracties van o.a. Leefbaar en PVA geraakte door het eerdere raadsbesluit in de knel en dat werd mede daardoor een politiek hangijzer dat drie keer geagendeerd moest worden in de afgelopen weken. Tijdens de eerste keer werden de beraadslagingen gestopt vanwege rumoer op de publieke tribune en een aanpassing in de motie met een uitgebreide omschrijvingsopdracht aan het college van B&W, door de voornoemde indieners, deed het voorstel tot hulp in ‘politiek drijfzand’ belanden omdat de mede-indiener van de PVA de vermeende tegenstanders in een politiek strafhoekje plaatste dat bij stemming wel zichtbaar zou worden. Driekwart van de raadsleden verliet daarop boos de vergadering waardoor het agendapunt werd verdaagd naar gisteren. Maar ook gisteren liep het spaak. De raadsvoorzitter vroeg de raad of er nog behoefte was aan verder debat en dat bleek niet het geval waardoor de aangepaste motie meteen in stemming werd gebracht en met 25 tegen 7 werd af-geserveerd. Geen gemeenschapsgeld voor noodhulp derhalve waarbij Almelo aansluit in het rijtje Almere en Tilburg die ook de hand op de knip houden.

Via het Rode Kruis kunt u doneren voor noodhulp op de Molukken.
KLIK HIER voor meer info.

 


In café België wordt zondag 1 december een MosselBingo gehouden
ten bate van noodhulp op de Molukken. Schrijf je in!!!


Archief
Terug naar vorige pagina