Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
15-02-2019  

Schop de grond in rond Marktplein


De toekomstige Havenkom bij Café Nielz aan het Marktplein.

(Jarenlang werd in gemeentelijke berichtgeving over de stadsvernieuwing geprobeerd de naam Centrumplein te introduceren, maar in het persbericht over de start van de voorbereiding voor de aanleg van de havenkom is weer gewoon sprake van het Marktplein zoals dat al eeuwen heet.)
 

ALMELO – Volgende week begint aannemer Roelofs uit Den Ham aan de voorbereidende werkzaamheden van de reconstructie van het Marktplein en de Rosa Luxemburgstraat. Kabels en leidingen moeten worden verlegd voordat de Waterweg kan worden verlengd naar de nog uit te graven Havenkom met trapsgewijze verlaagde kade ter hoogte van Café Nielz.

De gemeente verzekert bij monde van wethouder van stadsvernieuwing Jan Martin van Rees (LAS) dat er de nodige bomen worden geplant ter vervanging van een aantal bomen die noodzakelijkerwijze moeten sneuvelen bij ‘Nielz’ en in de Rosa Luxemburgstraat. Ook zijn alternatieve aanvoerroutes voorhanden om de omliggende winkels te kunnen bevoorraden tijdens de werkzaamheden. Eind augustus moet dan een eerste beeld duidelijk worden hoe de toekomst van het Markplein en de Rosa Luxemburgstraat er uit gaat zien. Eerst eind oktober verwacht de gemeente dat dit deel van de reconstructie binnen het gehele binnenstadsvernieuwingstraject kan worden afgerond.

Informatie en informatie-App
Aannemer Roelofs heeft voor deze voornoemde werkzaamheden een projectmanager aangesteld die tevens vragen van ondernemers en aanwonenden kan beantwoorden. In het tijdelijke projectkantoor aan de Klara Zetkinstraat is deze projectmanager op donderdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur beschikbaar. Via www.roelofsgroep.nl is een App te downloaden voor de updates van de actuele werkagenda!

Archief
Terug naar vorige pagina