Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
21-11-2018  

Almelo zet 'huisjesmelker' buitenspel

 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo nam dinsdagavond in beslotenheid een ferm besluit om met onmiddellijke ingang het college van B&W ruimte te bieden om overlast bij illegale bewoning aan te pakken.
Aanleiding is de roep van meer politie-inzet bij burenoverlast door illegale bewoning van panden door steeds wisselende bewoners met Oost Europese achtergrond zoals Bulgaren, Roemenen en Polen die in de regio werken, maar veelal ondergebracht zijn in panden van ‘huisjesmelkers’ Overmatige alcoholconsumptie is mede aanleiding waarom de politie steeds vaker ten tonele moet verschijnen. Naaste bewoners zijn die overlast beu, zo werd de gemeenteraad voorgehouden door wethouder Jan Martin van Rees (LAS). Ook burgemeester Arjen Gerritsen deed als verantwoordelijke voor de openbare orde  een duit in het zakje. Hij sprak van cycli van verhuur van stapelbedden volgens het werkrooster, zo lazen wij op de website van Lokaal Almelo Samen die het besluit openbaarde nadat het geheime besluit hedenmorgen was gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl

De maatregel geldt voor maximaal één jaar waarbinnen de gemeente Almelo nieuw beleid moet vastleggen om huisvesting van ingehuurde goedkopere werknemers uit  Oost Europese landen op goede legale wijze te regelen. Met ingang van heden, mogen dus niet meerdere (wisselende) personen zonder familieverband in één woning of elk ander pand binnen de gemeentegrens gehuisvest worden zonder vergunning op straffe van een dwangsom.

Of dat tot minder ‘gastarbeiders’ leidt en tot meer vraag van werknemers uit de gemeentelijke ‘kaartenbak’, durven we te betwijfelen gelet op een uitspraak van een ondernemer die de arbeidsmoraal van de Oost Europeanen prees en ook niet op de klok kijken voor een zo kort mogelijke werkdag. Rendement is hier de keuze, net zoal die van de ‘huisjesmelkers’ maar dit laatste wordt nu echt lastig.
 

Archief
Terug naar vorige pagina