Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
15-11-2018  

OZB-tarief clubhuizen naar lager tarief


Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt nam het voortouw om de OZB-heffing voor club- en buurthuizen onder te brengen onder het woningtarief en niet onder het hogere tarief voor bedrijven (niet- wonen).
 

DEN HAAG - Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) en zijn collega’s Eppo Bruins (ChristenUnie) en Steven van Weyenberg (D66) hebben een meerderheid achter zich om de hoge OZB-tarieven voor club- en buurthuizen aan banden te leggen. Vandaag wordt het amendement voor de wijziging van de Gemeentewet in de Tweede Kamer besproken als onderdeel van het Belastingplan 2019.
Gemeenten kunnen dan per 2019 het tarief van de OZB voor club- en buurthuizen gelijk stellen aan dat van woningen.

In Almelo betalen bijvoorbeeld de buitensportverenigingen het hoge tarief voor niet- woningen (bedrijven) en daarnaast is in de afgelopen jaren een HARVO-heffing ingevoerd voor clubhuizen die op gemeentegrond staan. Ook voerde de gemeente drie jaar lang een opslag van 5 procent door bovenop de inflatiecorrectie. Al deze verhogingen betekent dat de te betalen tarieven voor de sportclubs de laatste vijf jaar zijn verdrievoudigd. Bezwaren haalden niets uit, laat staan uitleg over de heffingen en taxatieberekeningen. In de praktijk zijn de sportclubs via het ‘Recht van Opstal’ met handen en voeten gebonden aan de gemeente en zijn tevens exploitatiebeperkingen opgelegd. Het ‘papieren’ clubeigendom over de opstallen is daarom in feite niets waard omdat het niet verhandeld kan worden omdat de gemeente het laatste woord heeft.

Omtzigt kwam e.e.a. op het spoor tijdens een werkbezoek in de gemeente Tubbergen. Voor bijvoorbeeld het MFA Albergen zou dat een correctie van ongeveer een derde betekenen aan te betalen OZB.
In Tubbergen lijken de geesten rijp om de categorie-indeling te wijzigen ook al brengt dat minder geld in het laadje. CDA-fractievoorzitter Berning stelt in Tubantia de levensvatbaarheid van clubs en maatschappelijke organisaties voorop. Ook lijkt een ‘middeling’ over alle OZB-aanslagen een mogelijkheid omdat het geld linksom of rechtsom toch uit de samenleving moet komen. 

Wat doet Almelo?
In de gemeente Almelo kaartte Lokaal Almelo Samen (LAS) de sterk gestegen hogere lasten voor de buitensportaccommodaties al vaker aan. Recent tijdens de begrotingsbehandeling 2019 kreeg fractievoorzitter Kampman nog de toezegging van wethouder van financiën Alex Langius (CU) dat hij nog eens goed naar deze kwestie zou kijken.

Archief
Terug naar vorige pagina