Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
28-09-2018  

Almelo vertraagt aflossing schuldenlast


Het Almelose college van B&W.
Uiterst rechts 'schatkistbewaarder' Alex Langius (ChristenUnie) verder links van hem Jan Martin van Rees (LAS), burgemeester Arjen Gerritsen, Eugène van Mierlo (CDA) en Arjen Maathuis (VVD).
 

ALMELO – De gemeente Almelo moet volgens de overeenkomst met toezichthouder de provincie Overijssel in 2024 van haar schuldenlast zijn verlost. Tot en met 2017 liep de gemeente daarop vooruit zodat naar verwachting eind 2020 de gemeente weer schuldenvrij zou zijn. Financiële tegenvallers in 2018 en het waarmaken van verkiezingsbeloftes, vertragen dat echter. Een en ander maakte wethouder Langius (ChristenUnie) vanmorgen bekend tijdens de presentatie door het Almelose college van B&W bestaande uit de coalitie CDA/VVD/LAS en Christen Unie.
Zo wil het college per 1 januari starten met de proef twee uur gratis parkeren en wordt ook de hondenbelasting gehalveerd, gevolgt met een laatste stap in 2020 naar nul.
Ook wil het college blijven investeren in vernieuwing van de binnenstad, veiligheid en toezicht, beter onderhoud openbaar gebied en verbetering van processen in het sociale domein om daar in de toekomst met de beschikbaar gestelde Rijksgelden mee uit te kunnen. Nu moet de gemeente nog miljoenen euro’s bijpassen zoals bijvoorbeeld de Jeugdzorg en Wmo.
Omdat er ook niet begrootte tegenslagen zijn zoals o.a. een lagere Rijksuitkering uit het gemeentefonds en tegenvallende opbrengsten uit gemeentelijke diensten zoals vergunningen, leges, grafgelden, legitimatiebewijzen et cetera, gaan de kosten komend jaar met iets meer dan de inflatie omhoog. Dat komt vooral door de onroerendgoedbelasting. Zo betalen huiseigenaren gemiddeld 25 euro meer en huurders 10 euro (per individueel geval verschillend), wel gaat de rioolbelasting iets omlaag.
Desondanks komt de stad in 2019 naar verwachting nog zo’n half miljoen euro tekort. Het college verwacht dat de provincie als toezichthouder daarvoor groen licht geeft, want over de afgesproken termijn tot 2024 is de koers nu bijgesteld om in 2022 schuldenvrij te zijn. Twee jaar later dan vorig jaar nog werd gedacht maar wel ruim binnen de afspraak met de provincie.
De eenmalige overschrijding van een half miljoen euro noemt Langius verantwoord, mede ook omdat ambtelijk daar vanuit het provinciehuis niet op voorhand afkeurend op is gereageerd.
Op 16 oktober gaat de gemeenteraad het 'vragenuurtje'aan over de door het college gepresenteerde productbegroting, waarna op 1 november a.s. de besluitvorming moet plaatsvinden.

Archief
Terug naar vorige pagina