Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
19-09-2018  

Conflict dreigt tussen gemeente en ontwikkelaars

 

ALMELO – Tussen de gemeente Almelo en projectontwikkelaars dreigt een conflict over woningbouw buiten de kernbebouwing van de stad. Het Almelose college van B&W liet dinsdagavond aan de gemeenteraad weten dat het alleen gaat ontwikkelen binnen de bebouwde kom op plekken die in bezit zijn van de gemeente. De protectionistische maatregel heeft alles te maken met het genereren van geld voor de gemeentekas.  De bouwcrisis maakte dat de gemeente 55 miljoen euro moest afschrijven op aangekochte bouwgronden voordat de crisis in 2008 toesloeg. Een bedrag dat de gemeente in 2020 hoopt helemaal te hebben afgeschreven. Maar de stad kampt met meer tegenslagen. Diverse voormalige Rijksregelingen zoals o.a. Jeugdzorg, Wmo en meer, drukken nu op de begroting van Almelo vanwege overschrijdingen en een te lage Rijksvergoeding. De ‘open eind’ taken kosten de stad miljoenen en eventuele maar ook te lage aanvullende betalingen vanuit De Haag zijn onzeker en laten tevens op zich wachten. Kortom een Rijksbezuiniging over de rug van gemeenten en haar inwoners.

Naast de al fors toegenomen gemeentelijke lasten aan burgers en bedrijven, moet de gemeente Almelo daarom op zoek naar extra inkomsten. Grondverkoop binnen het ‘versteende gebied’ is daarin een van de middelen zoals de stadsvernieuwing met woningbouw in het centrum. Elk plekje ligt momenteel onder de loep om in verkoop te brengen voor woningbouw. Het kan nog voor verrassingen zorgen met opties die voorheen nooit in vernieuwingsplannen zijn voorgekomen.

In het provinciaal overzicht van woningbouw tot 2028 mag Almelo netto circa 1600 woningen toevoegen aan het bestaande areaal. Meer bouwen betekent ook slopen.
Daarmee loopt de gemeente op tegen bouwplannen van ontwikkelaars die bouwgrond in bezit hebben of gekocht buiten en binnen het stedelijk gebied. Terwijl het college van B&W alleen wil ontwikkelen op eigen grond. Daarmee jaagt de gemeente in feite ontwikkelaars in het harnas. Zo ook de maatschap Waterrijk bv van de aannemers Bramer, Webbink, Timmerhuis en BPD (het vroegere Bouwfonds) die tussen de Bleskolksingel en Aadijk 335 woningen wil realiseren. Het bouwdeel, nu Noordflank geheten, staat in de provinciale visie en daar beroept de maatschap Waterrijk bv zich nu op. Het Almelose college wijst dat af vanwege de voorkeur voor ontwikkeling van in eigen bezit zijnde gronden die meer geld genereren.

Maatschap Waterrijk bv heeft echter de makelaars Kamphuis en Weghorst laten onderzoeken hoe de woonwens van mogelijke kandidaat-kopers en/of huurders is over wonen aan de stadsrand. Via de website www.mooialmelo.nl kwamen in korter tijd al meer dan 100 serieuze inschrijvingen waarbij de enquete met woonwensen werd ingevuld. Dat nu zorgt er voor dat maatschap Waterrijk bv haar doelstelling wil bereiken en met de gemeente ‘in de slag’ wil om alsnog het woonproject te kunnen realiseren. Weghorst en Kamphuis verwachten dat het aantal kandidaten nog fors zal toenemen en een doelgroep bediend die anders mogelijk de stad gaat mijden.
Kortom, de gemeenteraad zal in de komende tijd ‘harde noten’ moeten kraken of men ontwikkelaars buitenspel wil zetten of planmatig als aanwinst kan zien waarbij kortstondig minder geld in het laatje komt maar op termijn wel geld oplevert door gemeentelijke heffingen.

Braakliggende percelen
Binnen de versteende contouren van de gemeente Almelo liggen eveneens braakliggende percelen die geen eigendom zijn van de gemeente. Door de bouwcrisis kwam ontwikkeling er niet van, maar in de herstellende economie komen die plannen weer uit de la.
Zo wil Aws Beter Wonen diverse braakliggende terreinen in het stadscentrum ontwikkelen tot woningbouw met sociale huren rond de 575 euro per maand. Het gaat dan in totaal om zo’n 105 appartementen die nog in 2019 moeten worden opgeleverd.
Buiten het centrum heeft Beter Wonen op korte termijn nog plannen voor ruim 100 wooneenheden terwijl de woningbouwcorporatie nog meer braakliggende gronden bezit in de Ossenkoppelerhoek/Beeklust en de Noordelijke binnenstad.
Ook St. Joseph is nog volop aan het ontwikkelen in de Rumerslanden en Sluitersveld. Allemaal op eigen grond.
Her en der hebben ook ontwikkelaars nog grondposities binnen het versteende gebied van de stad zoals o.a. het Kollenveld en de nabije vroegere locatie Rossmark gelegen aan de Bornsestraat/Nijreessingel.
Al deze ontwikkelingen moeten passen binnen de met de provincie Overijssel vastgelegde maximale netto toename van zo’n 1600 wooneenheden tot 2028 en zijn dus concurrerend met de protectionistische opvatting van het college van B&W om verkoop van eigen grond voorrang te geven.

Archief
Terug naar vorige pagina