Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
05-09-2018  

Broodje bij de Brug in strijdt met bestemming


Wethouder Jan Martin van Rees (LAS) is als nieuwkomer in Almelo met het dossier 'Quick' opgezadeld. Een 'slepend' dossier dat goed bestudeerd zal moeten worden omdat de historie leert dat ambtelijk 'even mondeling bijpraten' al vaker geleid heeft tot blunders in bestuursrechtelijke zaken.
 

AADORP – Even ‘kraaide de haan victorie’ nadat de bestuursrechter de gemeente Almelo ‘terugfloot’ betreffende de door de gemeente opgelegde dwangsom aan de exploitant van ‘Broodje bij de Brug’ aan aan de Peppellaan in Aadorp.
Volgens de bestuursrechter had de gemeente Almelo zich louter gebaseerd op klachten van omwonenden die anoniem wensten te blijven en dat mag niet volgens het bestuursrecht.  De gemeente moet derhalve haar besluit beter motiveren. De opgelegde dwangsom werd door de bestuursrechter geschorst voor een periode van zes weken. Dit mede omdat de gemeente niet duidelijk genoeg was in al dan niet een mogelijke ontheffing betreffende het vigerende bestemmingsplan. Volgens het bestemmingsplan is een horecalocatie in het woongebied niet toegestaan’, zo is te lezen in een nadere schriftelijke uitleg van de gemeente na de uitspraak van de bestuursrechter bestudeerd te hebben. De gemeente houdt dus vast aan haar mening dat het bedrijfsmatige handelen van de familie Quick daarmee in strijd is en blijft. De gemeente stuurt daarmee aan op een bodemprocedure en dan kan ook de dwangsom weer boven tafel komen.

Het geschil aan de Peppellaan is niet nieuw en speelde ook al voor en ten tijde van de grenscorrectie in 2001 toen Aadorp aan Almelo werd toegewezen. De familie Quick ‘exploiteerde’ toen een biljartcentrum in de achterliggende gebouwen achter de door hen bewoonde bungalow. De gemeente Vriezenveen ‘liet het liggen’ in afwachting van de grenscorrectie en zadelde de gemeente Almelo er mee op.
Ook toen bestreed de gemeente Almelo de gang van zaken, maar toen Quick eind 2009 beheerder werd van dorpshuis ’t Aahoes, kwam daar een eind aan omdat de biljartclub mee verhuisde. Alles leek dus ‘koek en ei’.

Strubbelingen tussen het bestuur van de stichting ’t Aahoes en beheerder Quick leidde er vorig jaar toe dat Quick het veld moest ruimen en waar terugging naar het pand aan de Peppelstraat. Ook nu pakte de biljartclub weer haar 'boeltje' om mee te verhuizen. Daarnaast begon Quick echter met de horeca-activiteit ‘Broodje bij de Brug’ en investeerde in verplichte voorzieningen die dat met zich meebrengt.
Die activiteiten hebben echter tot klachten geleid van omwonenden zoals stank, lawaai en verkeeroverlast. Ook leidde dit tot onmin met de huisbaas van Quick die geen gezeur wil van de buurtbewoners. Deze overweegt nu naar verluidt de huur op te zeggen waardoor mogelijk op twee fronten gestreden moet gaan worden.

Naschrift:

In ontwerpnota’s heeft de gemeente Almelo aan de noordelijke achterzijde van de Peppellaan meer woningbouw in het vooruitzicht. Kennelijk mede de reden waarom de gemeente voet bij stuk houdt in het geschil met de familie Quick. Een ontheffing van het bestemmingsplan lijkt daarmee verder weg dan ooit.

Archief
Terug naar vorige pagina