Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
28-02-2018  

BBA omarmt Fietsmaatjes

 

De Bedrijvenkring heeft samen met Twente Mobiel een plan van aanpak opgesteld waarmee de fietsvriendelijke doelstelling bereikt moet worden. Bij de totstandkoming van het plan van aanpak zijn ook medewerkers van de bedrijven betrokken. Zij gaven aan welke knelpunten ze tegen kwamen die woon-werkverkeer op de fiets in de weg zaten. Deze zijn meerledig: van gevaarlijke verkeersknooppunten en onduidelijke fiscale regelingen tot onduidelijkheid over logische fietsroutes naar het bedrijvenpark. Met een tien-stappenplan werken we de komende jaren drempels weg en is de weg vrij om met de fiets op het werk te komen. Daarmee zijn we voorbereid op de toekomst: duurzame mobiliteit is een voorwaarde om als bedrijvenpark goede medewerkers en bedrijven aan je te kunnen blijven binden.

Het komende jaar doet de gemeente kleine aanpassingen bij knelpunten. Bijvoorbeeld door oversteekplaatsen voor fietsers duidelijker te markeren. Voor de grotere knelpunten is momenteel nog geen budget beschikbaar maar als er ontwikkelingen zijn proberen we daarbij aan te haken. Het zou ons bijvoorbeeld goed uitkomen als er een fietssnelweg door Almelo komt. Die mag dan wat ons betreft langs ons bedrijvenpark komen.

De Bedrijvenkring Bornsestraat Almelo is de ondernemersvereniging voor bedrijven op het bedrijvenpark Bornsestraat. Ze zijn al jaren bezig met het versterken van het ondernemersklimaat op het bedrijvenpark.

Archief
Terug naar vorige pagina