Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
09-02-2018  

Almelo biedt hulp bij saneren asbestdaken

 

ALMELO – Het verbod voor asbestdaken wordt per 1 januari 2024 van kracht. Omdat binnen de gemeente Almelo nog vele asbestdaken aanwezig zijn op schuurtjes van particulieren en schuren van agrariërs en bedrijven, gaat de gemeente Almelo voorlichtingsavonden en een hulpprogramma starten. 

Voor particulieren is er een voorlichtingsavond op woensdag 21 februari om 20.00 uur in het stadhuis. Tijdens deze avond wordt toegelicht aan welke beschermende voorwaarden burgers zich moeten houden bij het zelf verwijderen van deze daken. Vooral in de oudere wijken zijn deze daken nog op schuurtjes te vinden.
Ook stelt de gemeente saneringspakketten - met overall, mondkapjes en plastic verpakkingsmateriaal  beschikbaar om de verwijderde asbestplaten tot een maximum van 35 m2 gratis te kunnen afleveren bij het gemeentelijk afvalbrengpunt aan de Turfkade.

Voor ondernemers gelden zwaardere voorschriften. Zij kunnen subsidie aanvragen à 4,50 euro per m2 tot een maximum van 25.000 m2. Het gaat in deze dan om het verplicht verwijderen door gecertificeerde bedrijven. Asbestdaken binnen dit formaat zijn vooral te vinden op de oudere bedrijventerreinen in de stad. De groep agrariërs vormt een aparte categorie. Daar gaat het in totaal om 142.000 m2 aan asbestdaken.
De voorlichtingsavond asbestsanering voor agrariërs en ondernemers is op maandag 19 februari eveneens om 20.00 uur in het stadhuis.

Archief
Terug naar vorige pagina