Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
30-11-2017  

Huurdersplatform maant aanpak vocht

 

ALMELO – Het bestuur van de stichting Huurdersplatform Beter Wonen (SHBW), heeft de directie van de gelijknamige woningstichting gemaand snel met oplossingen te komen voor de vochtproblemen in huurhuizen van de woningstichting. Actueel in het nieuws zijn de klachten van huurders in de Mennistenhoek en Bartelshoek maar ook elders in het woningbezit van Beter Wonen kampen huurders met identieke problemen waarbij schimmelvorming niet alleen de woonsfeer negatief beïnvloed maar ook leidt tot gezondheidsklachten en of hoge stookkosten.   
De woningstichting adviseert wel dagelijks goed te ventileren en te verwarmen maar dat verklaart volgens SHBW-voorzitter Wim van der Elst nog niet het optrekkend vocht in vloeren en muren. Van der Elst wil dat Beter Wonen specialisten inschakelt om het euvel te duiden en om oplossingen te bedenken. Volgens de voorman van SHBW helpt alleen het vervangen van tegels in bijvoorbeeld de Mennistenhoek niet. Gelet op de omvang van het aantal klachten. Kan het volgens Van der Elst niet alleen door het slecht ventileren van huurders komen.

Beter Wonen heeft inmiddels adviesbureau Aveco De Bondt in de hand genomen om bij enkele woningen in de Mennistenhoek het vochtgehalte te laten vaststellen. In ieder geval is de grondwaterstand niet dermate hoog dat dit de oorzaak kan zijn. Met meer ventilatieopeningen wil men de kruipruimtes beter ventileren en ook wordt tegelwerk vervangen omdat en nogal wat tegels gebarsten zijn en water in de muren kan doordringen. Ook worden de halletjes opnieuw gecoat. Kortom Beter Wonen verwacht de problemen te kunnen tackelen en wil daarna ook de schade die bewoners hebben opgelopen, inventariseren voor een mogelijke schadevergoeding.

Archief
Terug naar vorige pagina