Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
21-11-2017  

Raad stemt tweerichtingenfietspad Plesmanweg O

 

ALMELO – De beoogde aanleg van een tweerichtingenfietspad langs de Plesmanweg moet van de gemeenteraad aan de Oostzijde worden gelegd. Het was feitelijk het eerste voorstel van het College van B&W maar verkeerswethouder  Irene ten Seldam kwam daarop terug toen Bolk Transport en andere bedrijven daar een andere mening over hadden. Vooral de brede in- uitrit voor zwaar materieel van Bolk Transport werd als problematisch gezien indien fietsverkeer van beide richtingen pal langs de in- uitrit gaat. Volgens de directie van Bolk Transport zal dat onherroepelijk tot ongevallen leiden.

De Fietserbond zag echter meer problemen aan de andere zijde, mede ook omdat bij Bolk Transport het grotere transport vooral in de vroege ochtend en later op de avond plaatsvindt. Volgens de Fietsersbond vindt aan de andere zijde van de Plesmanweg het in- uitritverkeer naar de aanpalende bedrijven de gehele dag door plaats en is dat risicovoller. Daarmee niet gezegd hebbende dat de oostzijde veilig is.
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad wees derhalve de koerswijziging van wethouder Ten Seldam af en volgde de visie van de Fietsersbond. Rest Bolk Transport een formele bezwarenprocedure om mogelijk het tij nog te keren. Maar ook dat zal de wethouder niet verblijden vanwege de grote haast om ook de desolate riolering van de Plesmanweg te vernieuwen en om synergievoordeel met de gelijktijdige aanleg van het tweerichtingenfietspad te behalen.

Archief
Terug naar vorige pagina