Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
15-11-2017  

Rits aan onduidelijke verkeerssituaties

 

ALMELO – Tijdens het Politiek Café van Lokaal Almelo Samen (LAS) vanavond in De Trefhoek droegen de belangstellenden een hele rits aan bekende en onbekende verkeersknelpunten aan in de stad. Zo werd de Kolthofsingel door een bewoonster een racebaan genoemd met een slechter wordend woongenot mede door het vele vrachtverkeer en gebrek aan toezicht. Op de Haghoek kwam het a sociale parkeergedrag op de stoep bij de pinautomaat (Plusmarkt) aan bod met gevaar voor ouderen en kinderen. De klager zocht al twee jaar contact met de gemeente, maar die gaf  ondanks herhaaldelijk klagen geen reactie.  Dezelfde klager had het ook over de onduidelijke verkeersregelinstallatie op de kruising Vriezenveenseweg/Kolthofsingel waarbij het tegenovergestelde autoverkeer tegelijkertijd op gang komt, soms met uit de rijbaan brekende automobilisten dat vaak leidt tot bijna botsingen en botsingen. Een ander punt dat werd  genoemd is de rijbaan Sluitersveldsingel komende vanuit de Mariaparochie bij de afslag Buitenhof. Drie rijbanen naast elkaar. Een voor rechtsaf en twee rechtdoor. De linkerbaan lijkt uitsluitend voor verkeer richting St. Josepstraat te zijn, maar ‘snelle’ automobilisten voegen dan vaak nog in om rechtdoor te gaan met alle gevolgen van dien. Volgens de verkeersaanduidingen mag dat echter.
Veel klachten gingen ook over het gedrag van fietsers die vaak rood negeren en vaak in het donker ook nog geen licht op de fiets hebben en ook nog wel eens met z’n vieren naast elkaar rijden . De Vriezebrug geldt hier als een ‘hot spot’ maar het komt overal in de stad voor. Sinds de automobilist altijd wettelijk aansprakelijk is geworden, lijkt dat gedrag van fietsers alleen maar toegenomen, zo werd breed uitgedragen. Ook zijn vele uitwegen onoverzichtelijk indien men bij kruisingen wil afslaan. O.a. werd hier de uitrit Christoffelstraat genoemd bij het oprijden op de Bornsestraat. Bomen en geparkeerde auto’s belemmeren het zicht om stad inwaarts te gaan. Het gevolg oprijden tot de haaientanden is noodzakelijk, maar dan wordt wel het fietspad geblokkeerd.
Ook de uitrit Bornerbroeksestraat richting Zuiderstraat werdgenoemd als een complex geheel qua zicht in combinatie met snelheid van verkeer.

Windhoekschool en Kollenveld
Een belangrijk deel van de avond ging ook over de verkeersperikelen bij de Windhoekschool aan de Windslaan bij het brengen en halen van kroost. Veel kinderen komen echter ook zelf met de fiets vanaf het Kollenveld/Paradijs. Dat levert meerdere gevaarlijke verkeerssituaties op rond de oversteek van de Van Rechteren Limpurgsingel. Voeg daarbij de voetballende jeugd bij Avc Heracles en de onveilige pieken nemen alleen maar toe. Zo ook de parkeerproblematiek bij de club, de slechte verlichting en de gaten in de weg. Woordvoerders van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond onderstreepten de meeste ge-uitte klachten van de avond en vinden dat Almelo aan de slag moet om verkeerssituaties te verbeteren net zoals het toezicht.
Wat dat laatste betreft merkte politiewoordvoerder Bertus van Riebeek op dat de politie vaak nog maar met twee auto’s op de weg is en voor de reorganisatie met vijf. ‘De korpsleiding zegt dat niet, maar ik wel’, aldus van Riebeek die vele genoemde situaties erkende als niet ideaal.
Voor de problematiek rond de Windhoekschool en de oversteek Van Rechteren Limpurgsingel volgt eind januari nog een speciale debatavond in de school.
Voor de gemeenteraad leverde de avond het nodige ‘kruit’ op om nog eens extra aandacht te vragen bij het college van B&W dat bezig is met een nieuw mobiliteitsplan voor de stad. Voor het Kollenveld zag LAS-voorman Gijs Stork mogelijkheden tot een extra ontsluiting middels een rotonde bij de kruising Nijreessingel.

Archief
Terug naar vorige pagina