Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
02-11-2017  

Almelo zet streep door hondenbelasting


Hondenbelastingpenningen uit vroegere tijden
  ALMELO – De gemeente Almelo bouwt in een periode van twee jaar de hondenbelasting af naar nul. De oppositiepartijen Lokaal Almelo Samen, Democraten.nu en PVA dienden daarvoor een amendement in tijdens de begrotingsbehandeling 2018 en kregen een meerderheid achter zich. Hondenbelasting wordt door velen als een oneerlijke achterhaalde economische belasting ervaren die stamt uit de tijd van de hondenkar en een hond als trekdier. Bij wet is het gebruik van een hond als trekdier al sinds 1960 verboden. De hondenbelasting bleef desondanks in vele gemeenten in stand als algemeen dekkingsmiddel in de begroting. Uit wetenschappelijk onderzoek is tevens gebleken dat mensen met een hond sociaal beter functioneren en hondenbezitters minder risico lopen in een sociaal isolement te geraken. Redenen om de andere 131 gemeenten te volgen om de hondenbelasting af te schaffen. Bij de begroting 2019 moet het college van B&W derhalve een raadsvoorstel voorleggen om te voorkomen dat handhavingskosten de af te bouwen inkomsten niet overstijgen. In 2018 betalen hondenbezitters voor de eerste hond nog circa 70 euro en voor een tweede hond circa 130 euro. Elke hond meer kost circa 145 euro. Maar het einde van de lokale hondenbelasting is nu in zicht en komt daarmee in evenwicht met bezitters van andere huisdieren.

Archief
Terug naar vorige pagina