Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
18-10-2017  

Almelo blijft bij verkoop aandelen Twence

 

ALMELO – Ook als de gemeente Almelo haar aandelen in afvalverwerker Twence te Hengelo niet kan slijten aan de Stadt Münster (D), wil Almelo de aandelen verkopen. Münster ziet wel heil in de afvalverwerker maar loopt tegen problemen op vanwege Duitse wetgeving. Om dat probleem te slechten, is meer tijd nodig. Bovendien is dan nog niet zeker of Almelo haar aandelen aan de Duitse gemeente kan slijten of dat gekozen wordt voor een kapitaalimpuls met ‘verwatering’ van de aandelen van de 14 Twentse gemeenten. Mocht het íntreden van Münster teveel tijdsbeslag leggen, wil Almelo haar aandelenbezit verkopen aan de andere Twentse gemeenten.

Almelo bezit 11,2 procent van de aandelen van Twence en verwacht daarvoor tussen de 10 en 15 miljoen euro te ontvangen. Verkoop zou Almelo uit de schulden kunnen helpen, maar de stad verliest dan wel haar aandeel in het jaarlijks winstdividend dat in 2018 door Twence is begroot op 5 tot 6 miljoen euro totaal, zijnde 50 procent van de winst.
Voor Almelo zou dat minimaal 550.000 euro jaarlijks aan dividend betekenen. In deze lijkt de geschatte opbrengst bij verkoop met 20 tot 30 keer het dividend wel erg hoog. Temeer daar Almelo als op twee na de grootste aandeelhouder haar bezit inTwence wel erg in de etalage zet.

In de winstverwachting van Twence is al rekening gehouden met lagere tarieven vanwege het wegvallen van de financierings-opcenten voor de investeringen binnen de Agenda van Twente.
Zo gaan de tarieven van de verwerking van restafval van 116 naar 70 euro per ton en die van Gft van 54 naar 32 euro per ton. Een verlaging die nauwelijks is doorberekend in de afvalstoffenheffing voor burgers. De ‘magere’ voorziene verlaging in 2018 van de afvalstoffenheffing in Almelo heeft meer te maken met het beter aanbieden van gesorteerd huishoudelijk afval aan ‘intermediair’ Twente Milieu in Enschede dat eerst de recyclebare stoffen zoals papier, glas en plastic verkoopt en het resterende afval via Twence in Hengelo laat verwerken.

Lees: ‘Twence in perspectief

Archief
Terug naar vorige pagina