Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
14-10-2017  

Kamervragen over taken Rechtbank Almelo


Toenmalig Minister van Justitie Ivo Opstelten beweerde destijds nog dat de rechtbank in Almelo en P.I. De Karelskamp onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.
Daaronder de foto van het belastingkantoor naast de rechtbank. Ook de belastingdienst verlaat Almelo. Door perikelen binnen de dienst is de termijn reeds overschreden.
De dreiging van kolossale leegstand onder invloed van het Rijk hangt de stad nog steeds boven het hoofd.
 

DEN HAAG/ALMELO – Ondanks dat bij de vorming van het kabinet Rutte III is vastgelegd dat erin de komende regeringsperiode geen rechtbanken gesloten worden en bij sluiting van gevangenissen de buiten de Randstad gelegen inrichtingen worden ontzien, is er toch weer gedoe over de Rechtbank Almelo.
Veel taken werden de laatste jaren al overgeheveld naar de locatie Zwolle van de gefuseerde Rechtbank Overijssel zoals vreemdelingenrecht en de meeste bestuursrechtzaken. Per 1 januari 2018 ligt het in de bedoeling om ook de grotere strafzaken naar Zwolle over te hevelen, dit terwijl in Almelo nog maar enkele jaren geleden veel geld is geïnvesteerd in extra beveiliging voor juist die grote strafzaken die zijn gekaderd in het landelijk en het functioneel parket (LP en FP zaken). De onrust bij de rechtbankmedewerkers in Almelo blijft derhalve voortbestaan, evenals onder de advocatuur in Twente nu telkens wordt gesnoept van het takenpakket.
Bestuurlijk Twente maakte zich in de afgelopen jaren sterk voor de rechtbank en de penitentiaire inrichting De Karelskamp om deze te behouden en kreeg daarvoor in 2015 van de Tweede Kamer kamerbrede steun. Desondanks is het takenpakket van de rechtbank in Almelo wel vermagerd en worden al alle zeilen bijgezet om het gebouw ‘vol’ te houden met aanverwante instellingen.

De Almelose burgemeester Arjen Gerritsen reageerde eerder deze week gematigd verheugd op het coalitieakkoord ten aanzien van de rechtbanken en gevangenissen en stelde al dat desondanks de vinger aan de pols gehouden moet worden. Een juiste conclusie die inmiddels ook is doorgedrongen in het parlement. De Tweede Kamerleden Chris van Dam (CDA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Maarten Groothuizen (D66) en Foort van Oosten (VVD) hebben inmiddels gezamenlijk Kamervragen gesteld over het besluit van rechtbankpresident Avedissian om grote strafzaken vanaf volgend jaar te verhuizen van de rechtbank in Almelo naar de rechtbank in Zwolle. Op Twitter stelt Van Dam; ‘Niet morrelen aan takenpakket Rechtbank Almelo!’ https://twitter.com/ChrisvanDamCDA/status/918862860540882944

De grote vraag is echter; 'Hoe betrouwbaar is de Rijksoverheid?

Archief
Terug naar vorige pagina