Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
03-10-2017  

Op papier is begrotingsvoorstel 2018 rond

 

ALMELO – Een bedrag van 270 miljoen euro is de totaalsom waarmee de gemeente Almelo in 2018 het moet doen. Rijksbezuinigingen werden in de afgelopen jaren al veel op gemeenten afgewenteld en dat hebben de burgers kunnen merken. Op o.a. jeugdzorg, thuiszorg en bestedingen in de Wmo werd afgelopen jaren al flink bezuinigd, maar ook de buitensport kreeg te maken met forse lastenstijgingen van gemeentelijke huurtarieven en heffingen.
In 2015 besloot de gemeenteraad al tot een meerjarig bezuinigingspakket waarvan 3,8 miljoen euro ten laste komt voor de begroting 2018. Met die maatregelen ligt de gemeente op koers om in 2022 weer een voor de provincie Overijssel acceptabele reserve te hebben opgebouwd. Wat dat betreft, loopt de gemeente op koers van de toezichthouder.
Voor de burgers lijken de gemeentelijke lasten in 2018 niet toe te nemen, gezien de gemiddelde gezinslasten van 773 euro. Ozb en rioolheffing stijgt licht, maar daar staat een nagenoeg gelijke compensatie tegenover door een wat dalende afvalstoffenheffing. Een daling die echter minder bedraagt dan het overschot. Kortom het collegevoorstel dat werd gepresenteerd aan de gemeenteraad is sluitend. Er bestaat dus kans dat de toezichthoudende rol van de provincie eind dit jaar een tandje minder wordt.

Toch kan bij dat laatste en groot vraagteken gezet worden. De provincie wil namelijk dat de gemeenten in Twente hun ‘papieren voorraad’ van te verkopen bedrijfsgrond minderen. In Almelo gaat het dan om 22 ha langs de N36. Een afwaardering naar agrarische bestemming gaat de gemeente zo’n 16 miljoen euro kosten. Voor 2016 wordt dat nog weggepoets met een boekhoudkundige truc, maar in de jaren daarna zal dat geld toch moeten worden bezuinigd.

Het college is derhalve tevreden met de gepresenteerde begroting, maar liet in begeleidende, pittige brief aan de gemeenteraad wel een kritische noot horen gelet op de oproep in de brief om eensgezindheid als noodzakelijk te bestempelen. 'Wat heeft uw prioriteit: een bankje in het park of participatie en perspectief voor kwetsbare groepen?' en 'Deze oproep is niet vrijblijvend. Het is een investering in de toekomst van Almelo.'
De brief ontmoette het nodige commentaar bij de raadsfracties. Zeker ten aanzien van de toonzetting maar ook met de bemoeienis van de bevoegdheid van de raad om zelf beleidskaders te stellen en toe te zien op de naleving van de uitvoering door het college. Een ‘schot’ in eigen voet derhalve.

Archief
Terug naar vorige pagina