Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
27-09-2017  

Nieuwe impuls wooncomplex 'Hof van Heden'


Al meerdere hofjes werden gerealiseerd. Met 80 gemeenten is men in gesprek, zoals o.a. Hardenberg en Zwolle waar onlangs groen licht kwam.
 

ALMELO – De vereniging Mens- & Milieuvriendelijk Wonen Almelo (MMWA) heeft haar hoop op het realiseren van het wooncomplex ‘Hof van Heden’ nog niet opgegeven. MMWA was een jaar geleden ver gevorderd met de plannen voor de bouw van 30 huizen op het Indiëterrein voor bewoners van jong tot oud die milieu en ‘noaberschap’ hoog in het vaandel hebben staan. Voorzitter Marinus Trommel betreurt het dat de vereniging uiteindelijk een paar kandidaat-kopers tekort kwam om de financiering rond te krijgen en projectontwikkelaar Ter  Steege niet langer wilde of kon wachten.

Toch geeft de vereniging MMWA het nog niet op. Het bestuur vond in de landelijke stichting De Knarrenhof een nieuwe partner om alsnog een Almelose ‘Hof van Heden’ te realiseren. De stichting Knarrenhof telt zo’n 6.000 deelnemers en realiseerde volgens het eigen beproefde concept al in 80 gemeenten ideologische woonprojecten. Bovendien werkt de stichting samen met o.a. de Triodos bank en de Rabobank.
MMWA-voorzitter Marinus Trommel en Peter Prak (voorzitter en oprichter Stichting Knarrenhof) willen nu samen werken aan een Almelo’s project, zo heeft het in een brief aan het Almelose college van B&W laten weten. Ook zocht men contact met woningstichting Beter Wonen voor mogelijk de braakliggende locatie aan de Ootmarsumsestraat tussen de Winkelsteeg en de vroegere koffiebrander Peddemors (nu; broodjeszaak Deksels), alhoewel Trommel de reeds eerder beoogde locatie op het Indiëterrein ook nog mogelijk acht.
Mens- & Milieuvriendelijk Wonen met een wat bredere doelstelling volgens beproefde concepten van de stichting Knarrenhof met waarden en behoeften van de potentiele bewoners is daarbij het uitgangspunt. Met commitment voor het realiseren van hun eigen wooncoöperatie, waarbij het oprichten van een eigen energie- en/of zorgcoöperatie mede tot de mogelijkheden behoord.

Informatieavond
Op woensdag 4 oktober om 19.30 uur organiseert men een informatieavond in de kantine van woningstichting Beter Wonen aan de Klimopstraat 2a (hoofdingang), waar geïnteresseerden van harte welkom zijn. Bij voorkeur vooraf aanmelden via email; marinustrommel47@gmail.com of manon@knarrenhof.nl

Meer info vindt u op: www.hofvanhedenalmelo.nl en www.knarrenhof.nl
 

Archief
Terug naar vorige pagina