Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
29-06-2017  

Raad zet wijzigingen in perspectiefnota door


Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) stemde als enige tegen. Lieneke Bolhuis (Minima Partij) liet verstek gaan.
 

ALMELO – Met vele tientallen amendementen en moties schoten de raadsfracties op de door het college van B&W gepresenteerde Perspectiefnota 2018. Zo was de Minima Partij vooraf uiterst kritisch maar liet deze wel verstek gaan tijdens de behandeling die de koers moet zetten naar de gemeentelijke begroting over 2018
Het minderheidscollege wist vooraf dat de gemeenteraad op onderdelen haar strepen zou trekken zoals de Kleinsma-gelden voor kinderen die in armoede opgroeien, geld dat dreigde te verdwijnen in de algemene middelen. De raad wil dat die 5 euroton wel aan het doel besteed wordt en laat in deze haar oren niet hangen naar de provincie als financieel toezichthouder. Wethouder Langius moet alsnog een eerdere opdracht uitvoeren om een euroton vrij te maken voor de ontwikkeling van het buitengebied en ook moet volgens de raad de voorrijkosten van het ophalen van grof vuil in overeenstemming worden gebracht (omlaag) met andere Twentse gemeenten. Honk- en softbalclub De Uitsmijters krijgt niet haar gewenste extra investering van 275.000 euro naast de 250.000 euro die al gepland stond voor een nieuw complex bij la Prémière. Als het aan B&W ligt, wordt dat laatste bedrag geïnvesteerd in het opknappen van ’t Maatveld. Met die ontwikkeling is na jaren van ‘sukkelen’ de eerder afgedwongen fusie tussen DVO’71 en Sv Rietvogels voor een relatief kleine bezuiniging, feitelijk een overbodige geweest die de fusieclub geen goed heeft gedaan.
Om de nieuwe tekorten van 7 miljoen euro in het sociale domein weg te werken, lijkt het zeker dat de stad haar aandelen in Enexis, Vitens en Twence gaat verkopen.  De wijzigingsvoorstellen moeten in de begrotingsbehandeling over 2018 tot uiting komen. De raad beslist daarover in november.
Alleen het raadslid Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) stemde tegen de geamendeerde perspectiefnota.

Archief
Terug naar vorige pagina