Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
21-03-2017  

Verkeer rond Vriezebrug blijft zoals het is

 

ALMELO – Voor de derde keer boog de gemeenteraad zich over de verkeersplannen van wethouder Irene ten Seldam (CDA) hoe in de toekomst het verkeer rond de Vriezebrug beter te stroomlijnen en veiliger te maken. Twee keer eerder werden de plannen ‘afgeschoten’ om met iets beters te komen, maar nu kan Ten Seldam de verkeersnota Noodelijke Binnenstad definitief door de ‘versnipperaar’ halen.
Ten Seldam kwam met vier variaties zoals de al eerder afgewezen planvariaties A en B en het toegevoegde plan C, zijnde een aantal deeloplossingen uit de plannen A en B. De vierde mogelijkheid plan D was niets doen en dat werd het na vier stemrondes waarin nadrukkelijk gekozen werd met een stemmingsuitslag van 23 voor niets doen en 10 stemmen om wel ‘verbeteringen’ door te voeren. Plan A werd zelfs met alle 34 stemmen naar de prullenbak verwezen. De varianten B en C kregen nog de steun van 12 raadsleden maar ook hier 22 tegenstemmers.
Het betekent voor de kritische raad en voor de kritische bewoners/ondernemers in de Noordelijke binnenstad dat alles bij het oude blijft en slechts regulier wegenonderhoud wordt toegepast. De motie van afkeuring van de raadsfractie LAS werd na de vier stemrondes alsnog ingetrokken omdat de uitslag van de stemrondes voor zich sprak.
De op- en afritten van de Sluiskade ZZ naar en van de Van Rechteren Limpurgsingel blijven daarmee gehandhaafd. Met het besluit kan de provincie Overijssel haar reeds toegezegde subsidie terug ontvangen en komt de gemeente er zelfs financieel ‘beter voor te staan’ zoals raadslid Isendoorn opmerkte omdat ook de gemeente Almelo eurotonnen in de knip kan houden.

Archief
Terug naar vorige pagina