Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
07-02-2017  

Almelo moet nog 7,2 miljoen bezuinigen tot 2021

 

ALMELO – Om in 2021 een positief jaarsaldo te hebben van ongeveer 1 miljoen euro, moet in de in de jaren 2018 t/m 2020 nog 7,2 miljoen euro worden bezuinigd, zo vernam de gemeenteraad van Almelo dinsdagavond bij een ambtelijke uitleg van de Perspectiefnota 2017.
Tijdens de presentatie werd wel de kanttekening geplaatst dat de raad dan niet moet afwijken van het uitgestippelde pad. Zo moet dit jaar nog een bezuiniging worden gerealiseerd van bijna 1,8 miljoen euro.
In de afgelopen jaren werd een bezuiniging (cq. invoering hogere tarieven) gerealiseerd van ruim 4,8 miljoen euro. Zo werd bijvoorbeeld een hogere opbrengst gerealiseerd via sportaccommodaties van 119.000 euro en 1,2 miljoen euro geplust op de inkomsten parkeertarieven.
Het herstel van de financiële positie van de gemeente Almelo wordt derhalve nog zeer broos genoemd.

Taakstellingen
Er moet bijvoorbeeld 1,5 miljoen euro worden bezuinigd op de zorgkosten, 1,2 miljoen euro worden bespaard op de organisatie, 795.000 euro op de apparaatskosten krimp gemeenten, 750.000 euro in systeeminnovatie fysiek domein, 500.000 euro overheadskosten, 400.000 op onderhoud openbare ruimte en tal van bedragen tussen 8.000 en 260.000 euro op meerdere gemeentelijke uitgaven. De laatst genoemde post van 260.000 euro heeft betrekking op het minimaliseren van het ophalen van huishoudelijk restafval naar een keer in de vier weken. Daarbij heeft de gemeente wel het voornemen het tarief te verlagen. Er staat tegenover een hogere opbrengst via de OZB-heffing.

Rijksbeleid

Ook het rijksbeleid ten aanzien van de verdeling van rijksgelden voor de verschillende beleidsterreinen kan grote invloed hebben. De afgelopen jaren keerde het Rijk meer uit en het is de vraag of dat zo blijft na de verkiezingen van de Tweede Kamer en het vormen van een nieuwe regering.


Lees hier de Opmaat Perspectiefnota 2021 over de financiƫle staat van de gemeente Almelo.

Archief
Terug naar vorige pagina