Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
18-01-2017  

Buitendienst Almelo nog niet naar Twente Milieu


Je kunt de kosten van het onderhoud wel verdoezelen, maar niet wegpoetsen door uitbesteden!
 

ALMELO – Het college van B&W kreeg dinsdagavond tijdens de raadbijeenkomst het lid op de neus met het plan de gemeentelijke buitendienst over te hevelen naar Twente Milieu. Het voornemen is geboren uit de intentie te willen bezuinigen op het onderhoud van het gemeentelijk openbaar terrein.
Al een jaar wordt gesproken met de nu nog ambtelijke dienst om mens en materieel over te dragen aan de semi- overheidsinstelling Twente Milieu waarin de gemeente tevens participeert en ook bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft. Die overgang gaat niet van een leien dakje, mede omdat de werknemers vrezen voor hun rechten op langere termijn.

Twijfels
Ook de gemeenteraad heeft in meerderheid haar twijfels zo bleek naar aanleiding van een ingediende motie. ‘Het is van de zotte dat het college de raad niet deelgenoot maakt van die afweging’, zei fractievoorzitter Gijs Stork van Lokaal Almelo Samen (LAS). Stork en met hem een meerderheid in de raad, vindt het maar vreemd dat het college alleen de overstap naar Twente Milieu belicht, waarin de gemeente eveneens aandeelhouder is. De raad betwijfelt of dat enig financieel voordeel oplevert en wil een keuze uit meerdere opties waaruit moet blijken dat de burger goedkoper uit is.
Verantwoordelijk wethouder Van Wijk kon niet anders dan het plan terugnemen voor nader overleg binnen het college. Dat ging niet van harte gelet op haar sterk afraden van de motie en de verwijzing dat de raad in maart vorig jaar schriftelijk is geïnformeerd dat het college de overstap naar Twente Milieu wil maken. Het mocht niet baten. De raad wil meerdere opties. Die moeten dan wel goedkoper zijn, anders heeft uitbesteden geen zin!

Archief
Terug naar vorige pagina