Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
26-04-2016  

Één Ridder en zeven Leden in Orde van ON


v.l.n.r. boven: Evert Lammers, Herman Jansen
v.l.n.r. midden: Diny Jurg-Post, Jerry van den Bos
v.l.n.r. onder: burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, Dini Vink-van Rijsdam, Henny van Marle-de Vries, Rie Zeillemaker-Schutten.

Foto: gemeente Almelo – Hardy Klink Fotografie / Almelo
 

ALMELO – De jaarlijkse Lintjesregen heeft in Almelo geleid tot de benoeming van één Ridder- en zeven Leden in de Orde van Oranje Nassau.
De hoogste onderscheiding ging naar Diny Jurg-Post die door de Koning werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar jarenlange vrijwillige inzet voor de Almelose Ruiterdagen, de Gravenruiters voor gehandicapten, consulent bij de Nederlandse Sportbond voor Gehandicapten, als mede-oprichtster van o.a. de oppas- en thuishulpcentrale Midden en Noord-Oost Overijssel en van de Cliëntenraad van de Twentse Zorgcentra. Daarnaast is zij werkzaam op de afdeling Radiologie bij de Ziekenhuisgroep Twente en ook nog eens moeder en mantelzorger van een verstandelijk gehandicapte dochter.

Tot Leden in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd:

1. Jerry van den Bos, die sinds 1998 als bestuurder en adviseur is betrokken bij de Stichting Help Oost Europa en jaarlijks twee keer naar Roemenië resit om te bezien of de hulp goed wordt besteed.
2. Herman Jansen, eveneens van de Stichting Help Oost Europa, die al gedurende 20 jaar verantwoordelijk uitvoerende is voor de trucktransporten.
3. Evert Lammers heeft als biologieleraar vele Almeloërs onderwezen over de bloemetjes en de bijtjes, is oprichter van de Kruidentuin in de wijk Schelfhorst, schreef 140 artikelen over straatnamen  als borgen, states en havezathes in de Schelfhorst, als collectant van o.a. de Nierstichting, actief voor Amnesty International en sinds 1965 als vrijwilliger actief voor het IVN en als initiatiefnemer voor de Wereldwinkel in Almelo.
5. Henny van Marle-de Vries geeft sinds 2002 leiding aan de kledingcommissie van Muziektheater Servus. Is er verder actief als tweede secretaris en notulist en is verder actief bij de Serviceclub Inner Wheel, de Gereformeerde Kerk  en was voorzitter van de ouderraad van de vroegere basisschool Koningin Emma (nu: De Wierde). Ook is zij een echt netwerker voor minder bedeelden, voor de zending en voor goede doelen.     
6. Dini Vink-van Rijsdam is leidster van de kinderclub van de Protestantse Gemeente Almelo maar bovenal ambassadeur van het ROC van Twente en ambassadeur van de stichting Lezen en Schrijven en dankt haar onderscheiding mede aan haar sociaal-maatschappelijke rol  in de wijk Het Nieuwland.
7. Rie Zeillemaker-Schutten is al sinds 1992 actief bij de Bleekkerk waar zij beheerder is van de muziekbibliotheek en goederen inzamelt voor de Stichting De Boodschappenmand waar zij de organisatorische taken van oprichtster Nolda Schepers heeft overgenomen en met hulp van 20 vrijwilligsters tal van gezinnen in Almelo hulp biedt. Ook is zij nog actief bij de Stichting Help Oost Europa.
8. Hens Runhaar, de Almeloër Hens Runhaar is oud-leraar kunstgeschiedenis en handvaardigheid aan het Christelijk Lyceum en sinds 1973 oprichter en grote kartrekker van de Kunstkring Westerhaar. Dit laatste was de ultieme reden om hem zijn onderscheiding te laten opspelden door de burgemeester in de gemeente Twenterand. De anderen kregen allen hun onderscheiding opgespeld door de vertrekkend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld in de Raadszaal van het Almelose Stadhuis.(ontbreekt op de foto)

<< Foto: Hardy Klink Fotografie - Almelo

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina