Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
30-04-2015  

Wooncorporaties tegen stopzetten kwijtschelding

 

ALMELO – De Almelose woningstichtingen Beter Wonen en St. Joseph hebben in een brief aan de gemeenteraad laten weten ernstig bezorgd te zijn over het mogelijk stopzetten van kwijtschelding gemeentelijke lasten voor minima en het mogelijk fors verhogen van de Ozb-heffing. In de brief laten de directies weten dat dit zal leiden tot meer afsluitingen van gas en elektra en meer huisuitzettingen. Volgens de corporaties dreigt er een lastenverhoging van enkele honderden euro’s op jaarbasis voor gezinnen met de smalste beurs en staan de voornemens haaks op eerder gemaakte afspraken. De corporaties waarschuwen er voor dat de meest kwetsbaren in de samenleving zullen afhaken in maatschappelijke participatie. Via sportverenigingen is al bekend dat de inning van contributies steeds moeizamer wordt en ledental onder druk staat terwijl de huurkosten van sportcomplexen alleen maar duurder worden terwijl op onderhoud wordt ingekrompen en bezuinigd.
Kritiek wordt door de corporaties ook geuit op het voornemen het onderhoud op openbaar groen te minimaliseren waardoor verloedering van het openbaar gebied dreigt en verschraling tot gevolg heeft voor het aanzien van de woonomgeving.
Het college van B&W wil voor een bedrag van zo’n 15 miljoen euro op jaarbasis bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen.

< Minder onderhoud in het openbaar terrein

<< Braakleggen deel 't Maatveld leidt tot klachten van 'buur' De Uitsmijters

<<< Foto: Het Geheugen van Nederland - huisuitzettingen bij de vleet

Archief
Terug naar vorige pagina