Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
07-01-2015  

Visitatierapport pluim voor Aws Beter Wonen

 

ALMELO – Het positieve visitatierapport voor de Almelose woningstichting Beter Wonen is een pluim op de hoed voor de ontwikkelingen die de woningstichting de afgelopen jaren realiseerde. Te noemen valt o.a. de ontwikkeling aan de Grotestraat Zuid en de Bavinkstraat, de nieuwbouw aan de Rombout Verhulstlaan en het onderhoud van woningen in de Aalderinkshoek.
Peter van der Hout (directeur-bestuurder): “We hebben vernomen dat we als corporatie dichtbij huis zijn gebleven en dat is fijn te vernemen, juist in de huidige tijden. Het geeft ons aan dat we met beide benen in de lokale samenleving staan. Met typeringen als ‘handelen vanuit gewoonheid’ en ‘geworteld in het lokale werkgebied’ zijn wij tevreden. Het rapport en aanbevelingen van de commissie gebruiken we om de toekomstige activiteiten verder in lijn te brengen”.

De visitatiecommissie, vanuit het bureau Raeflex en onder voorzitterschap van mevrouw drs. C.P.M. Doms, gaf de volgende waarderingscijfers:
Presteren naar Opgaven en Ambities 7,2 (7)
Presteren volgens Belanghebbenden 7,3 (7)
Presteren naar Vermogen 6,9 (7)
Governance 6,7 (7)

Directeur-bestuurder Van der Hout wil de ingeslagen weg doorzetten en prioriteiten stellen in de sociale woningbouw, de kerntaak van een woningstichting. Het visitatierapport is openbaar en te vinden via www.beterwonen.nl

Archief
Terug naar vorige pagina