Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
29-10-2014  

Parkeerbeheer kost meer dan het oplevert

 

ALMELO – De handhaving van het parkeerbeleid kost de gemeente meer dan het oplevert. Een van de oorzaken de exorbitante kosten van het parkeerbeheer via het gemeentelijke bedrijf Stadstoezicht. Zo namen de kosten van het beheer in 2013 toe met bijna een euroton. ook andere abtelijke kosten stegen behoorlijk. De inkomsten stegen niet voldoende mee om die hogere kosten te dekken, waardoor een verlies werd geleden van 184.942 euro. In 2012 was er nog een winst van ruim 140.000 euro na aftrek van een bijdrage aan de algemene middelen van 122.000 euro.

Vanaf 2003 werd er wisselend verlies geleden of een kleine winst behaald.
Aanpassingen in beleid en rekenmethodes (verleggen van kosten) kunnen daarbij van invloed zijn. Vertekenend is ook de jaarlijkse dividend-uitkering door Stadstoezicht aan de gemeente. Op papier is er verlies in parkeerbeheer, maar de te ontvangen dividend van Stadstoezicht kan uiteindelijk winst opleveren.

< Vreemd is de uitkomst van de gemeente in de kosten van 2013. In het hiernaast getoonde beeld zijn de genoemde kostenposten identiek aan de opgave van de gemeente. Toch heeft de gemeente een afwijkende optelsom in de kosten.


Parkeerbeleid kostenvergelijk 2012-2013

Archief
Terug naar vorige pagina