Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
21-10-2014  

Grijze afvalbak voorlopig nog niet weg in Almelo

 

ALMELO – Het plan om milieuparken in de wijken te realiseren, waarbij de grijze afvalbak zou verdwijnen, was het verkiezingsitem bij de laatste gemeenteraadsverkiezing. BBA (Burgerbelangenalmelo) dankte er haar terugkeer in de raad aan met maar liefst 3 zetels omdat veel burgers dit niet zien zitten. Door de vorming van de fractie LAS, samen met ALA en Almelooooo, hoopte men meer body te krijgen en zelfs een rol te kunnen spelen in de collegevorming, maar dat werd door de coalitievorming van CDA, PvdA en SP onmogelijk.
Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van vanavond over de plannen voor huishoudelijk afval, bleek dat de grote verliezer van de verkiezingen, VVD-wethouder Johan Andela zich wel verbonden had aan vergaande afspraken via afvalverwerker Twente Milieu. Doel het meer gescheiden inzamelen van afval en het restafval verminderen naar 50 kg op jaarbasis per wooneenheid. Twenterand en Wierden nemen wel die stap, maar in Almelo wil een meerderheid van de gemeenteraad nog niet af van de grijze bak, zo lijkt het. Een meerderheid wil de grijze bak nog minimaal eens per 4 weken laten ledigen. In zover wijkt de heroverweging af van het plan dat Andela voor de verkiezingen presenteerde. Het is dus haast zeker dat de afval producerende burger toch een rol krijgt om als pakezel te fungeren om zoveel mogelijk gescheiden afval naar inzamelplekken te sjouwen. Twente Milieu rendeert er beter door ten faveure van de aandeelhouders. De financiële voordelen voor de burger zijn echter marginaal volgens het eerder door Andela gepresenteerde model. Groot vraagteken ook, gedraagt de burger zich volgzaam of neemt zwerfafval toe door illegale storting? Onzekere factoren die ook kosten met zich mee kunnen brengen. Daar komt bij dat huidige beschikbare technieken scheiding achteraf zelfs efficiënter doen verlopen, zoals afvalverwerker Twence eerder al eens verkondigde. Beide bedrijven zijn echter door de aandeelhoudende Twentse gemeenten in een gezamenlijk keurslijf gedwongen. Twente Milieu haalt de krenten uit de pap, zoals glas, papier en plastic en Twence mag het restafval verbranden om energie op te wekken. Raadslid Jaap Stapel (PvdA) gooide nog wel een balletje op om plastic gewoon in de grijze bak in te zamelen omdat het plastic van nu, goed verbrandbaar is in de ovens van Twence. Ook wil hij meer inzicht in de milieubelasting bij de inzameling. Raadslid Jan Hammink (LAS) wil meer ruimte voor verenigingen om papier, textiel en plastic in te zamelen. Kortom tijdens de besluitende raadsvergadering zal nog het nodige debat ontstaan.

Archief
Terug naar vorige pagina