Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
04-12-2013  

Buurtcoach van start in Ossenkoppelerhoek


Wijkwethouder Anja Timmer stelde de website in gebruik over het project buurtcoaches.
 

ALMELO – Het begrip buurtcoach bestaat in Nederland al wat langer, maar in de Ossenkoppelerhoek doet men het toch iets anders. Daar wordt geen buurtcoach van professie aangesteld maar doet men een beroep op een vrijwilligersteam met kennis van zaken uit de wijk zelf.
De buurtcoaches in de Ossenkoppelerhoek gaan zelf actief op zoek naar andere wijkbewoners die iets willen organiseren of verbeteren in de wijk. De betrokkenheid is daarbij maatschappij-breed met tal van onderwerpen. De buurtcoaches ondersteunen vervolgens deze wijkbewoners bij de opzet, planning en uitvoering van hun idee. Verder kunnen buurtcoaches bewoners van de wijk helpen met vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg en financiën. Maar ook als het gaat om zaken als opvoeding, huiselijk geweld of overlast kunnen ze een luisterend oor bieden of doorverwijzen naar de juiste hulpverlenende instanties.
Wijkwethouder Anja Timmer kwam vrijdagavond het project starten en stelde de buurtcoaches Carolien Monfils, Erika Norder en Artak Manoukian officieel in functie.
Meer info: http://www.buurtcoachesalmelo.nl/wp/

Fotoreportage: Jan Bril
 

Fotoreportage (10 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina