Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
29-10-2013  

Kritiek groeit tegen AH aan Violierstraat

 

ALMELO – De gemeenteraad blijft kritisch ten aanzien van het plan om een buurtwinkelcentrum op de hoek Violierstraat/Bornsestraat te vestigen. Wethouder Anja Timmer (ruimtelijke ordening) kreeg die kritiek ook een maand geleden al te horen en die is bij deze nieuwe poging niet verstomd. Vooral bestaat de vrees dat de in- uitrit aan de Violierstraat tussen twee stoplichten die amper 100 meter uit elkaar liggen, voor problemen zullen zorgen. Ook wordt het aantal verkeersbewegingen betwijfeld die uit het onderzoeksrapport naar voren komen. Maar als iets ‘lastig’ is, wordt alles vloeibaar. Zo kan opeens het verkeerslicht Violierstraat/Deldensestraat vervallen. Een oversteek die ook nu al dagelijks tot taferelen leidt omdat fietsers maar al te vaak de rode stoplichten negeren. Door het weghalen van de verkeerslichten is volgens de gemeentelijke verkeersdeskundige de kans op ‘verstopping’ minder.
Ondernemer Van Limbeek twijfelt vooral aan de 400 auto’s die volgens het verkeersrapport dagelijks richting Lidl gaan. Hij stelt dat zijn eigen PlusMarkt dagelijks al 700 à 800 auto’s te verwerken krijgt. “Als je één dag iemand bij de Lidl laat tellen, dan weet je om hoeveel klanten (auto’s –red.) het echt gaat”, stelde hij.
Ook omwonenden vrezen de komst van Albert Heijn en een vijftal kleinere winkels. De omwonenden zijn al vanaf het beginstadium tegen de komst van het buurtwinkelcentrum. Vooral de overlast van komende en gaande auto’s in hun ‘achtertuin’ wijst men af. Bij hen bestaat de vrees dat het college van B&W al te grote toezeggingen heeft gedaan ondanks dat het bestemmingsplan een dergelijke vestiging niet toestaat. Rechtsgang lijkt dus onvermijdelijk mocht de gemeenteraad op 19 november alsnog overstag gaan.
 

Archief
Terug naar vorige pagina