Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
29-03-2013  

Hoop voor activiteiten Dienstencentrum De Riet

 

ALMELO – Er gloort nog een klein beetje hoop voor het behoud van de ouderenactiviteiten in Dienstencentrum De Riet. Het actiecomité heeft woensdagavond gesproken met politieke vertegenwoordigers in het stadhuis om het plan tot verplaatsing van de activiteiten te herzien.
De gemeente heeft Scoop Welzijn een bezuiniging opgelegd van 300.000 euro waardoor Scoop het plan opvatte om te bezuinigen op de huur van de ruimtes in het Dienstencentrum.
Het actiecomité heeft nu weten te bewerkstelligen dat Scoop en medegebruiker Aveleijn nog eens aan tafel gaan met o.a. verhuurder en eigenaar woningstichting Beter Wonen en de gemeente om te bezien of de activiteiten alsnog realiseerbaar blijven in Dienstencentrum De Riet. Ook is de gemeenteraad gevraagd of zij invloed wil uitoefenen om het gebruik van het Dienstencentrum te handhaven. Vooral de meest kwetsbare ouderen zien hoog op tegen het verkassen van de activiteiten. Raadslid Harry de Olde (PVA) heeft voorzitter Hendry Bosch van het actiecomité inmiddels zijn steun toegezegd.

Archief
Terug naar vorige pagina