Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
18-03-2013  

Voorstel detailhandel van college rammelt


Een citaat uit de intentieverklaring van bouwconsortium ‘Build to Win´. Het concern vraagt in feite ‘carte blanche´ qua invulling van het stadion en wil ook de herhuisvesting van Oranje Nassau, La Première, Sv Almelo Ckv Achilles bouwen.

Citaat:
Onze bereidheid om de bieding gestand te doen is uiteraard onder de voorwaarde dat de bestemmingen daadwerkelijk toegestaan worden in de hoeveelheden (of meer) van hetgeen nu is geschetst. Een extra aandachtpunt daarbij is de mogelijkheid om leisure-bestemmingen te kunnen realiseren. Voor B2W is het essentieel, dat indien zich ongewenste leegstand voordoet, wij op deze manier een alternatieve invulling kunnen realiseren. Voorbeelden van leisure gerelateerde functies kunnen zijn: een bowlingcentrum, minigolf of lasergaming.

Daarnaast is de gestanddoening afhankelijk van de mogelijkheid bouwkundige en financiële synergie te verkrijgen uit het gelijktijdig met de realisatie van het stadion mogen uitvoeren van de herhuisvesting van de amateurverenigingen tegen een vergoeding die overeenkomt met de grondwaarde van de 73.000 m2 van het Weezebeekcomplex.
 

ALMELO – Enkele honderden Heracles-supporters verzamelden zich maandagavond voor het stadhuis om de eis van meer detailhandel in een nieuw stadion kracht bij te zetten, maar velen wachtten het begin van het voorbereidende raadsdebat niet af en vertrokken naar het Polman Stadion om te genieten van een 5-0 overwinning van de Heracles-beloften tegen de beloften van NAC.
Tot nu zijn door deskundigen tijdens alle voorheen gehouden informatiebijeenkomsten geen positieve geluiden uitgesproken over meer detailhandel in de periferie. Ook het rapport van onderzoeker Droogh Trommelen en Partners (DTNP) zet grote vraagtekens over detailhandelsplannen zoals Almelo Nouveau en het nieuw te bouwen stadion van Heracles Almelo.
Alleen de plannenmakers van Almelo Nouveau en de stadionbouwers laten positieve geluiden horen. Zo schermt Heracles Almelo met de intentieverklaringen van bouwcombinatie ‘Build to win’ (en nog geheime potentiële huurders) en Almelo Nouveau met een Factory Outlet van 8.000 m2.
Dat laatste wordt na gisteravond onmogelijk. Ook DTNP is daarover uiterst negatief en het college van B&W neemt dat over. Dat is niet het geval met het advies van DTNP over de plannen voor een nieuw stadion. Het eerdere akkoord werd ‘opgeblazen’ door de wens om het aantal m2 detailhandel van 11.750 m2 te vergroten naar 19.500 m2.
DTNP deed op verzoek van het college een onafhankelijk onderzoek en de uitkomst is desastreus voor de plannenmakers. “Almelo moet kiezen voor minder m2 in plaats van meer m2”, hield onderzoeker Dirk Jan Droogh de gemeenteraad voor. “Legt u prioriteit bij de binnenstad, zoals in al uw plannen staat, of toch ook voor meer ruimte in het stadion”, zei Droogh keihard.
De onderzoeker wees tevens op de rammelende juridische onderbouwing en voorspelde veel bezwaren die alles flink kunnen vertragen. “Ruimtelijke ordening moet op basis van waar mag detailhandel wel en waar mag het niet. De Europese richtlijn is in deze duidelijk. U mag niet doseren op basis van goederen. Dergelijke keuzes zijn juridisch bijna niet te onderbouwen leert jurisprudentie in deze”, stelde Droogh.
Ook zette hij vraagtekens bij de economische haalbaarheid van al die plannen. “De rentabiliteit voor ondernemers wordt gezien de marktverandering moeilijk, ook in het stadion. Almelo heeft 25 procent leegstand. Het landelijk gemiddelde is 10 procent. U moet naar minder meters, juist ook omdat de verkoop via internet blijft stijgen”, hield hij de raad voor.

De VVD wil de verruiming voor het stadion ondanks alle negatieve adviezen wel doorzetten. D66-fractievoorzitter Fred Gerritsen en raadslid Ugur Cete eveneens. Het CDA, ALA en Christen Unie zetten grote vraagtekens. De PvdA wil eerst de detailhandelsstructuurvisie in juni afronden net zoals wethouder Mieke Kuik-Verweg. De oud-voorzitter van supportersvereniging Hart voor Heracles neemt in het college een minderheidsstandpunt in en wil de koninklijke weg bewandelen omdat de detailhandelsstructuurvisie de wettelijke basis vormt.
“Knap waardeloos wat ik hier hoorde en slecht voor mijn gezondheid. Die onderzoeker heeft helemaal niet met ons gesproken. Ik hoop dat het ‘gezonde verstand’ in de raad zegeviert anders kan Heracles zich beter richten op de Topklasse”, reageerde een woedende voorzitter Smit van Heracles Almelo.

Fotoreportage: Coen Mulder en Jan Bril

Lees ook publicaties op andere nieuwssites:
'Winkels in nieuw stadion Heracles Almelo niet haalbaar'
Opportunisme krijgt overhand in wensen voor nieuw stadion Heracles

'Supporters verlangen steun voor stadion'
 
Klik hier voor het DTNP onderzoeksrapport

Fotoreportage (54 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina