Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
12-03-2013  

Raad in spagaat over geheimhouding (upd)

 

ALMELO – Feitelijk is niemand in de Almelose gemeenteraad gelukkig met het dictaat van het college van B&W over de opgelegde geheimhoudingsplicht over de voortgang van de stadhuisperikelen. Wordt er nu wel een nieuw stadhuis gebouwd of kiest men voor andere oplossingen? Voor de Almelose burgerij blijft het schimmig.
Wel werd door een grote meerderheid afkeur uitgesproken over het lekken, want als het dan in beslotenheid besproken is dien dat ook zo te blijven. Burgemeester Jon Hermans deelde de raad in ieder geval mede dat zij aangifte heeft gedaan en met de rijksrecherche aan tafel heeft gezeten over het lekken. Deze gaat nu een stappenplan maken hoe het onderzoek naar het lekken wordt uitgevoerd. Daarbij zijn in ieder geval alle aanwezige raadsleden, collegeleden en betrokken beleidsambtenaren doelwit van het onderzoek inclusief de burgemeester zelf, zoals Hermans dat betoogde.
Raadslid Veenstra (CU) betreurde feitelijk dat niet eerst een raadsdebat heeft plaatsgevonden over het lekken voordat de burgemeester de daad bij het woord voerde. Hij had liever gezien dat door eerst een debat te voeren, wellicht de spijtoptand zich zelf had gemeld. ‘Misschien heeft iemand zijn mond voorbij gepraat onder druk van de journalist en misschien wel zonder dat hij/zij dat op dat moment in de gaten had’, zei Veenstra.
Voor raadslid Bert Hümmels (LA) is geheim vergaderen in ieder geval helemaal uit den boze en ook nu verliet hij de vergadering voordat weer in beslotenheid werd vergaderd.
De raadsleden Huub Isendoorn (D66) en Marieke van Doorn (ALA) stemden tegen het vergaderen in beslotenheid maar tekenden alsnog de geheimhoudingsverklaring die extra druk op de ketel moet zetten om te zwijgen richting de burgers. ‘Het is een dilemma. Als je het niet doet, kun je er niet eens in je eigen fractie over spreken’, aldus Van Doorn.

Raadslid Harry de Olde (PVA) had zich vooraf al afgemeld. In een schrijven aan het college van B&W liet hij weten geen prijs meer te stellen op uitnodigingen voor geheime vergaderingen en hij ook geen 'stukken' over dergelijke onderwerpen meer wil ontvangen.

<< In 2010 won Meyer en Van Schooten Architecten de uitgeschreven prijsvraag voor een nieuw stadhuis aan de markt. De gemeente kocht een deel van de Kloosterhofflat van woningstichting Beter Wonen om te slopen voor ruimte voor dit stadhuis. De koopsom is nooit betaald en jaarlijks wordt een flink bedrag aan renteverlies e.d. aan Beter Wonen betaald. Meyer en van Schooten Architecten moesten worden afgekocht.

De Fortezza-affaire heeft in de loop der jaren flink wat gekost. Een eerste ontwerp werd afgekeurd waarna de gemeente de grond terug kocht en zelf met een futuristisch ontwerp kwam. Projectontwikkelaar van der Looy kocht de grond opnieuw, ontwierp een aangepast goedkoper gebouw zonder parkeerkelder en nam er een hypotheek op van 25 miljoen euro maar betaalde de gemeente niet. De gemeente in de tang, omdat wel de overdracht notarieel op papier stond. De gemeente betaalde dik 2 miljoen om van Van der Lppy af te komen. Er wordt al meer dan een jaar geprocedeerd over dik 1 miljoen euro die van der Looy nog aan leges moet betalen.

Het boekhoudkundig verlies staat voor 12 miljoen euro ‘weggepoetst’ in de bouw van een nieuw stadhuis op die plek. Raadslid Veenstra en ook raadslid Stork becijferden het Fortezza-verlies op totaal 16 miljoen euro.

Het laatste ontwerp voor een nieuw stadhuis van oud- Almeloër Vincent van der Meulen van Kraaijvanger Architecten Rotterdam. De bouw van dit stadhuis werd gegund aan de BTI-bouwcombinatie Koopmans Bouw en J.P. van Eesteren B.V. Of het er van komt is nu weer onzeker. Zeker is wel dat zowel de architect moet worden betaald en dat als het niet doorgaat, ook de bouwcombinatie een flinke claim zal indienen.

Lees ook: 'Ringeloren'


Reactie van lezer:

College B&W gijzelt gemeenteraad van Almelo. Stad onbestuurbaar.
Mag ik [deels] niet meer weten, wat er over mijn woonplaats besproken en wat er voor beslist wordt?
Hier begrijp ik niets van! De vraag komt bij mij op: ben ik voor het Almelose bestuur nog mens, of slechts middel (voorwerp)?
Het lijkt er toch zeer op, dat de Almelose burger niet veel meer dan lucht is voor de Almelose politiek, enkelen die hierover vragen stelden, uitgezonderd.
Hoe ongelooflijk scheef zit de politiek, nationaal én lokaal.


Raad in spagaat over geheimhouding
Ik meende op de middelbare school geleerd te hebben dat een gemeenteraad de burgers van een gemeente vertegenwoordigt (en voor hun belangen opkomt).
Beste raadsleden, u reagéért al nooit (uitgezonderd enkele personen, nl. lokale partijen en sp) op mijn mails aan u en nu is dit de volgende stap? Wat zal de derde stap zijn???
Zo, Almelose burgers, right in your face! Wij waken over u; gaat rustig slapen, dan doen wij onze [gemeenteraads]dingetjes wel. Oogjes dicht, ....
Drie (of zullen we er maar gelijk tien van maken, want deze gang van zaken is absoluut "out of all values) stappen te ver! Is het een onbekend facet voor de Almelose politiek: helder, transparant communiceren? Allemaal (alle voorstanders en meelopers in dezen) op cursus en in therapie??? Doen; en liefst onmiddellijk. Of anders uw loopbaan bij de gemeente afsluiten? Mijn vertrouwen in u (uitgezonderd enkele raadsleden) stond al op zeer laag pitje, maar nu .... En ik vraag me af, ben ik hierin een van de weinigen? Hebt u daar ooit wel eens over nagedacht? Gezien uw aller doen-en-laten, trek ik voor mijzelf de conclusie van niet ...


Bert
, W'broek

Archief
Terug naar vorige pagina