Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
07-02-2012  

Meer huurwoningen op Indiëcomplex

 

Sloop / bestemmingsplanwijziging
Ter Steege Vastgoed heeft de afgelopen periode samen met gemeente Almelo en architecten hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de eerste woningbouwplannen.
Inmiddels is het grootste deel van de gebouwen die niet van historische waarde zijn gesloopt en is de bestemmingsplanwijziging in procedure. Bovendien zijn de voorbereidingen en aanbesteding voor het bouwrijpmaken van het terrein in een afrondende fase.

Plannen en schetsen
Indie is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Ter Steege start aan de zuidoostzijde van Indie, nabij de watertoren. De architecten LEVS , KAW en Beltman hebben hun eerste schetsen afgeleverd. De plannen zijn nog voorlopig, maar geven een goed beeld van het toekomstige Indië- gebied: Eigentijdse woningen met een duidelijke verwijzing naar het textielverleden.

Inspelen op veranderende markt
Door de huidige economische crisis is de woningmarkt sterk gewijzigd. Consumenten kunnen minder gemakkelijk een woning kopen door de veel strengere financieringregels. Hypotheken worden zeer moeizaam verstrekt en er is bijna geen doorstroming. Daardoor zien we een stijging in de huurmarkt, met name in de vrije sector huur. Die groep woonconsumenten willen we graag kansen geven op Indië, aldus vastgoedontwikkelaar Erwin Tijhof van Ter Steege Vastgoed Rijssen.

Op deze actuele situatie willen en moeten we inspelen. Naast koopwoningen ontwikkelen we nu ook huurwoningen op Indië. Omdat wij zelf geen toegelaten instelling zijn om sociale woningen te verhuren zijn wij intensief in gesprek met ondermeer woningbouwcorporaties over de afname van deze huurwoningen. Zodra de samenwerking met een woningstichting wat meer vaste vorm aanneemt, starten we ook met de verkoop van de koopwoningen en zal het daadwerkelijk bouwrijpmaken beginnen.

Vanwege de grote omvang het project willen we een eerst fase van circa 100 woningen bouwen. Hierdoor kunnen we een deelgebied woonrijp afronden en vormt dit een eerste woongebied op Indie. Juist aan een begin van het plan willen we niet anders dan met redelijke omvang starten, zodat we het maximale wooncomfort voor de bewoners kunnen garanderen.

Kijk voor meer informatie op www.indie.nl. Geïnteresseerden kunnen zich via deze site aanmelden om via de Nieuwsbrief op de hoogte te worden gehouden van dit bijzondere woonproject.

Kunst-Expo
In de weverij met de toekomstige bestemming ‘Kunsthal’ gaat zaterdagmiddag 11 februari om drie uur een expositie van start van zeven kunstenaars, die tijdelijke ateliers in gebruik hebben. Dat zijn Ayla Fraatz, Martina Kelder, Linda Biemans, Ivan Veneman, Roelie en Randy van Lingen en John Reinders. Deze zeven ‘bewoners’ van Indië bieden behalve voor hun eigen werk ook ruimte voor het werk van gastexposanten. De tentoonstelling zal worden geopend door voormalig cultuurgedeputeerde Jan Kristen, tevens kunstminnaar uit aandrift.
(bron: De Roskam)

 

 

Archief
Terug naar vorige pagina