Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
07-02-2012  

Grondbedrijf Almelo 17 miljoen in de min in 2011


Verkoop van bouwkavels lopen sterk achter bij prognoses.
De zwarte lijn geeft de prognose aan en de eerste blokstaaf de behaalde verkoop in 2011 van kavels in het binnenstedelijke gebied (geel) en het buitengebied (groen) exclusief Waterrijk.
De volgende blokstaven zijn de nieuwe prognoses tot 2040.
De eerste verkoop van bouwkavels in Waterrijk plandeel 1 wordt pas in 2013 verwacht (lichtblauw).
 

ALMELO - De gemeente Almelo boekt over het jaar 2011 een verlies op het grondbedrijf van bijna 17 miljoen euro. Wethouder van Financiën Van Marle maakte dat dinsdagavond bekend tijdens een informatieve raadsvergadering.
De gemeentelijke grondvoorraad werd met een bedrag van 8 miljoen euro afgewaardeerd. De afboeking op de waarde van de grondvoorraad is nog een voorzichtige en beduidend lager dan het advies van de externe accountant.
Wethouder van Financiën Jan van Marle verdedigt de mindere afwaardering met het feit dat de afgewaardeerde grondwaarde substantieel niet afwijkt van die van omliggende gemeenten.
Ook zijn de inkomsten uit grondverkoop veel minder dan beoogd waardoor forse verliezen optraden.
Verwacht kan worden dat ook in 2012 fors verlies zal optreden door lagere grondverkoop. Het Grondbedrijf had slechts een halve euroton in kas zodat opnieuw zware bezuinigingen op til zijn, met naar alle waarschijnlijkheid grote gevolgen voor de Almelose samenleving.
De provincie Overijssel draagt in diverse op stapel staande ontwikkelingen in Almelo al fors bij, maar het is de vraag of dat in de komende jaren zo zal blijven.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina