Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
31-01-2012  

Rem op sloop Rectorsvilla


Het verval van de in het bezit van de gemeente zijnde villa werd in de hand gewerkt door het uitblijven van noodzakelijk onderhoud en kraakbewoning.
 

ALMELO – Slechts de PvdA had geen bezwaar tegen de sloop van de Rectorsvilla van het voormalige klooster De Goede Herder aan de Vriezenveenseweg. De PvdA-fractie vond de overeenkomst met Tactus belangrijker en sprak zelfs over een betrouwbare overheid. In deze koopovereenkomst uit 2009 was een gewijzigd bestemmingsplan en recht op sloop vastgelegd als voorwaarde.
Raadslid Jamy Pauwels (VVD) wilde, gealarmeerd door kritiek uit de samenleving, echter weten of mogelijk de villa behouden kan worden. Het Oversticht had onlangs eveneens gewezen op de architectonische en cultuur-historische waarden, hoewel het pand niet op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Een lijst die sinds 1998 ongewijzigd is gebleven door een passieve opstelling van de gemeente.
De raad was van mening dat eerst onderzocht moet worden of sloop van de villa kan worden voorkomen en welke gevolgen er zijn als er toch moet worden gesloopt.
De SP wees er op dat de tijden veranderd zijn en wees op het mogelijk leeg komen van het tegenover liggende Huize Alexandra.
Tactus wil op de villa-locatie 16 drugsverslaafden opvangen in nieuwbouw. De villa op zich kan maximaal 12 cliënten herbergen. Daar is geen bestemmingsplanwijziging voor nodig.

Archief
Terug naar vorige pagina