Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
31-01-2012  

12 Drugsinvallen, 12 arrestaties (upd.)

 

ALMELO – Politie Twente heeft vanmorgen op 11 locaties in Almelo een inval gedaan i.v.m. wietteelt. Dat meldt de politie via Twitter. Er zijn 6 arrestaties verricht maar nadere gegevens ontbreken nog.
Politie Twente heeft in de afgelopen weken op tal van plaatsen in Twente invallen gedaan.

Update: 12.47 uur
ALMELO – Met de inval in 12 drugspanden heeft Politie Twente in samenwerking met Sociale Recherche Twente (SRT), Gemeente Almelo, OM en het RIEC*** vanmorgen de handel in drugs een zware slag toegebracht.
Hierbij zijn 8 verdachten van drugshandel en/of sociale (steun) fraude aangehouden. Tevens zijn 4 verdachten aangehouden waarvan de betrokkenheid nog wordt onderzocht. In de panden heeft in opdracht van het openbaar ministerie inbeslagname van drugs, wapens en van diefstal afkomstige goederen plaatsgevonden.
De actie had tot doel de overlast in verschillende buurten in Almelo terug te dringen. Tevens bestaat de verwachting dat met deze actie de handel in drugs een flinke slag is toegebracht.
In totaal hebben 160 medewerkers van gemeente, SRT, politie, OM en het RIEC actief deelgenomen aan deze actie. Het onderzoek is nog in volle gang. Naast een strafrechtelijk onderzoek zal eveneens onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om bestuurlijk op te treden.

***RIEC: Regionaal informatie en expertisecentrum op het gebied van de (bestuurlijke) aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het ontwikkelt en ondersteunt regionaal bestuurlijke interventies en combineert die eventueel met de fiscale en strafrechtelijke aanpak. Doelstelling is een structurele gezamenlijke aanpak van de georganiseerde misdaad.

Archief
Terug naar vorige pagina