Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
27-01-2012  

Goede jaarcijfers Bibliotheek Almelo

 

Uitleningen (tussen haakjes het cijfer van 2010)
Centrale Bibliotheek 309.854 (269.856) + 14,8%
Filiaal Heracles 134.479 (138.467) – 2,9%
Filiaal Schelfhorst 100.366 (102.325) – 1,9%

Ingeschreven gebruikers (niet te specificeren naar vestiging)
19.004 (19.039) – 0,2%

Aantal bezoekers
Centrale bibliotheek 217.298 (157.653) + 37,8%
Filiaal Heracles 44.465 (afgerond 45.000) +/- 0%
Filiaal Schelfhorst 47.938 (afgerond 48.000) +/- 0%

Conclusies

*) De beide filialen mogen zich verheugen in een stabiel blijvende belangstelling. Het aantal uitleningen daalt licht maar het aantal bezoekers blijft op vrijwel hetzelfde niveau als voorgaande jaren.
**) Het totaal aantal ingeschreven gebruikers is eveneens stabiel gebleven met afgerond 19.000. Dit betekent dat 26,2% van de Almeloërs een bibliotheekabonnement heeft. Het landelijk gemiddelde bedraagt 24,0% zodat de Bibliotheek Almelo het beslist goed doet.
***) De hoofdvestiging van de bibliotheek doet het erg goed wat betreft bezoekersaantallen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de herinrichting van november 2010.
****) Het aantal bezoekers van de hoofdvestiging is fors toegenomen, forser dan het aantal uitleningen. De hoofdvestiging fungeert kennelijk meer en meer als ontmoetingscentrum voor de Almeloërs.
*****) Ook wordt de bibliotheek steeds meer gebruikt als plek om te werken en te studeren. Op dit moment is er sprake van een groot tekort aan stopcontacten voor bezoekers die hun eigen laptop meebrengen.
 

Archief
Terug naar vorige pagina