Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
12-01-2012  

Peitsch Fonds hoopt op veel aanvragen

 

Het bestuur kiest er daarom voor in het vervolg bekend te maken welke doelen ze allemaal steunt en andere wetenswaardigheden. Dat zal een aantal keren per jaar gebeuren. Ook wordt bekend gemaakt wanneer het bestuur de aanvragen beoordeelt. Verder gaat het fonds in 2012 een eigen website openen en beraadt het zich om meer mogelijkheden de bekendheid te vergroten. Organisaties en initiatiefnemers die geld ontvangen van de stichting Roggekamp/Peitsch Fonds zullen gevraagd worden dat vooral kenbaar te maken aan de buitenwereld. De nieuwe media als Twitter, Hyves, Facebook en LinkedIn mogen daarvoor aangewend worden en vermelding op websites stelt de stichting ook zeer op prijs.

Organisaties en instellingen die zich bezig houden met activiteiten op het gebied van onderwijs (geen studiebeurzen), vorming, opvang, sport, spel en vrijetijdsbestedingen voor kinderen en jongeren kunnen de (financiële) hulp inroepen van de stichting Roggekamp/Peitsch Fonds. Ze beschikt over een vermogen uit schenkingen, erfenissen, legaten, subsidies en donaties. De rente van haar vermogen alleen al bedraagt jaarlijks tussen de 30.000 en 50.000 euro en dat geld wordt geschonken aan activiteiten en goederen, op voorwaarde dat het de Almelose jeugd ten goede komt. De uitkeringen variëren van kleine bedragen rond honderd euro tot omvangrijke schenkingen van meer dan 10.000 euro.

Vorig jaar keerde stichting Roggekamp/Peitsch Fonds bijna 26.000 euro uit aan twaalf organisaties en instellingen. Het geld ging onder meer naar de stichting Evenementen voor de intocht van Sinterklaas, Koninginnedag en het Straattheaterfestival. De Boodschappenmand en de Voedselbank kregen flinke bijdragen voor ondersteuning van gezinnen met kinderen in grote financiële nood, Scoop Welzijn ontving bijdragen voor kinderactiviteiten, de Radboudschool voor haar zomerkamp, Rembrandt Fiësta, Help het orgel verzuipt, De Russen komen, een graffitiproject en een podium voor de Windhoekschool.

Heeft U leuke plannen of lopen er activiteiten waarvoor U steun kunt gebruiken? Goed gedocumenteerde aanvragen met begroting mogen organisaties, instellingen en ook particuliere initiatiefnemers voorleggen aan:
Bestuur stichting Roggekamp/Peitsch Fonds
Mr. J.H. Olthof
Aadorpsweg 25, 7641 EJ Wierden
Email: j.olthof@rechtspraak.nl
Aanvragers krijgen schriftelijk bericht over het besluit van het bestuur.

Archief
Terug naar vorige pagina