Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
11-01-2012  

ZorgAccent vestigt zich in Castelloflat


De ondertekening tussen Beter Wonen en ZorgAccent in beeld
 

ALMELO – De Castelloflat is al vele jaren een geliefde woonstek voor senioren en de gemiddelde leeftijd van de bewoners bedraagt inmiddels 80 jaar.
Reden voor verhuurder Beter Wonen om de woonsituatie nog verder te professionaliseren met het aanbieden van zorg- en welzijnsdiensten, om zo lang mogelijk op een plezierige manier zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om dat aanbod te kunnen bewerkstelligen, heeft woningstichting Beter Wonen een overeenkomst afgesloten met zorg- en welzijnsorganisatie ZorgAccent.

In het voorjaar van 2012 vestigt zich een team van verzorgenden en verpleegkundigen van ZorgAccent in de Castelloflat. Dit team is dag en nacht bereikbaar om bewoners op verzoek te ondersteunen. Daarnaast gaat ZorgAccent de al aanwezige activiteitenvereniging ondersteunen bij haar werkzaamheden (vrijwilligers werven en nieuwe activiteiten ontwikkelen). Op dit moment zijn in het gebouw een kapper, fysiotherapeut en bloemenkraam aanwezig. In overleg met de bewoners wordt gekeken naar verdere uitbreiding van het dienstenaanbod.

Het brede pakket dat door deze samenwerking ontstaat ‘ontzorgt’, waardoor het ook in de toekomst plezierig wonen is. De heer Nijeboer, voorzitter van de bewonerscommissie, is positief over de ontwikkelingen: “ZorgAccent is welkom in de Castelloflat!”.

Archief
Terug naar vorige pagina