Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
13-10-2011  

Democratie in Almelo…

 

ALMELO – Het radiodiscussieprogramma Rumoer vanuit de bibliotheek ging vanavond over de lokale democratie. Raadsleden hadden ter voorbereiding de dag doorgebracht op straat om de mening van de burgers te peilen. De raadsleden kregen veel kritiek en vooral een nieuw stadhuis was overbodig vertelde raadslid Gina Rozema van D66. Ook was er vooral veel boosheid op de stadsbestuurders in het algemeen. Breed werd ook geventileerd dat de ‘bestuurlijke elite’ de mensen wel aanhoort maar daar vervolgens niets mee doet.
Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld nam zelfs het woord diplomademocratie in de mond omdat hoogopgeleiden de weg naar het stadhuis wel weten te vinden en veel meer gebruik maken van internetpolls in tegenstelling tot laagopgeleiden. Over de vierde macht sprak ze echter niet. Bij voorlichtingsbijeenkomsten is de veel gehoorde kreet; 'Wij nemen uw opmerkingen mee'. Wel pleitte ze er voor om de democratie te verbeteren door kleine gesprekken te voeren in de wijken.
Raadsgriffier C. Steenbergen bracht nog maar eens het Burgerinitiatief naar voren als mogelijkheid om zaken naar voren te brengen. In TC Tubantia zei oud- directeur van Texas Instruments, Bert Trienen daarover dat hij nooit meer aan een dergelijk burgerinitiatief zou meewerken gelet op hoe de raad met het burgerinitiatief omging dat hij mede inbracht over de megalomane ambities die het college van B&W ontwikkelde. Trienen en zijn mede-initiatiefnemers wilden een onafhankelijke risicoanalyse laten uitvoeren maar dat werd door de coalitie afgewimpeld. Volgens Trienen voert de raad haar controlerende taak onvoldoende uit. Hij waarschuwde zelfs voor Griekse toestanden in Almelo. Op zich noemde hij het inspreekrecht en de mogelijkheid van een burgerinitiatief wel goed, maar dan moet er wel beter worden geluisterd door de bestuurders. Trienen zei er tijdens de discussie in Rumoer nog bij dat de meeste oppositiepartijen daar wel beter mee omgaan.
Luister hier naar de uitzending van Rumoer op Radio Almelo.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (25 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina