Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
13-10-2011  

Burgemeester sluit woning, gezin uitgezet

 

ALMELO – Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld heeft in de Wondestraat een woning laten verzegelen voor de duur van 6 maanden. Aanleiding is dat bewoner Albert van Mil (44) wordt verdacht van handel in harddrugs. Het gezin bestaande uit Albert van Mil en zijn vriendin en twee kinderen van 4 en 7 jaar wordt opgevangen door familie en Humanitas. Tegen de Almeloër is ook een aanklacht ingediend wegens steunfraude omdat hij inkomen uit de handel in harddrugs zou hebben gehad.
Burgemeester Hermans maakt gebruik van de wet Damocles waarin bestuursrechtelijk is geregeld dat een burgemeester kan ingrijpen bij een verdachte drugshandel. ‘Je moet de maatregel zien als een sociale herovering van de buurt, want zoiets kunnen we in Almelo niet tolereren’, zei Hermans over de maatregel. Verhuurder woningstichting Beter Wonen mag de verzegelde huurwoning een half jaar niet verhuren. Juridisch gezien is van Mil nog niet veroordeeld voor de handel in drugs, maar alleen het vermoeden kan voor een burgemeester aanleiding zijn om tot uitzetting over te gaan. Van de door de burgemeester genomen maatregel moet ook een ‘schrikreactie’ uitgaan voor anderen die in drugs handelen.
Het is voor het eerst dat de wet Damocles in Twente wordt toegepast.

Archief
Terug naar vorige pagina