Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
06-12-2018  

Prestatieafspraak gemeente en woningstichtingen


v.l.n.r.: Peter van der Hout (Beter Wonen), Claudia Beumer (St. Joseph), wethouder Jan Martin van Rees (LAS), Wim van der Elst (SHBW) en Harm Nieboer (HAR) ondertekenen de Prestatieafspraak 2019/23.
 

ALMELO – Per bestuursperiode wordt er tussen het college van B&W en de lokale woningbouwstichtingen een prestatieafspraak vastgelegd. Deze keer kan die afspraak uniek genoemd worden omdat niet alleen de wethouder met woningbouw in zijn portefeuille betrokken is, maar alle wethouders met raakvlakken betreffende de woonomgeving. Zo is o.a. de taakstelling vastgelegd voor het aantal te bouwen woningen binnen het sociale domein die duurzaam moeten zijn, zijn er afspraken gemaakt betreffende betaalbaarheid en beschikbaarheid, maar ook over liberalisatie/verkoop en slopen van oudere woningen met vervangende bouw. In de taakstelling zijn bovendien leefbaarheid en zorg opgenomen als gemeenschappelijk beleid voor de periode tot 2023.

In 2019 investeren de woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph totaal 10,5 miljoen euro in nieuwe woonprojecten terwijl 1,3 miljoen euro wordt geïnvesteerd in leefbaarheid en veiligheid. Termen die voorbijkomen zijn bijvoorbeeld; woonlasten centraal, dicht bij de klant (wijken/buurten), oog voor kwetsbare bewoners, aandacht voor ouderen en verbindingskracht, de onderlinge samenwerking. De gemeente hanteert zelf daarbij de eigen doelstellingen en uitwerkingen volgens de investeringsprogramma’s Binnenstad, Duurzaamheid, Economie & Participatie, Veiligheid en Zorg). Gezamenlijk moet dat met de corporaties worden uitgewerkt voor de volgende jaren.

Betrokken in het geheel zijn ook de huurdersorganisaties  SHBW en HAR van respectievelijk Beter Wonen en St. Joseph. Zij houden de vinger aan de pols in het belang van de huurders in het sociale domein.  Het betaalbaar blijven is daarbij een speerpunt maar ook onderhoud van de woningen en appartementen. Zorgen maken SHBW en HAR zich wel over de Rijksinvloed middels het ‘afromen’ van kapitaal van woningstichtingen. Daarover onderhoud men landelijk contact met de overkoepelende Woonbond  en Aedes de landelijke organisatie van woningstichtingen. Op lokaal niveau acht men meer contact met de gemeenteraad gewenst omdat ook de WOZ-waarde en de daarmee gepaard gaande stijging van de OZB-heffing in de huur worden doorberekend. Wel onderschreven de SHBW en HAR de nu gemaakte afspraken.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
08-12-2018  

Flinke schade bij brand 3 Almelose bedrijven

 

ALMELO – Zaterdagmorgen vroeg werd de brandweer gealarmeerd voor een brand bij V-Max Auto’s op het bedrijventerrein aan de Van der Hoopweg. De brand werd geconstateerd door werknemers in het bedrijvenverzamelgebouw waarin ook nog Pirtek Hydraulische Slangen en I.M. Automobielen gevestigd zijn.
De oorzaak van de brand was een voertuig in de werkplaats dat vlam vatte en de hele werkplaats in de ‘hens’ zette. Bij aankomst van de brandweer was het uur al overgeslagen naar de naastgelegen bedrijfsruimte. Twee bedrijven liepen flinke brand- en waterschade op. Het derde bedrijf kreeg dankzij de inzet van de brandweer alleen rookschade.
Wel moest de brandweer rekening houden met gevaarlijke stoffen (benzine/olie) en een drietal explosies die zich voordeden. Vooral de hoogwerker van de brandweer verleende goede diensten om overslaan van brand via het dak tegen te gaan.
Rond 10.45 uur had de brandweer het vuur onder controle en even later was het volledig bedwongen. Salvage kon daarna aan het werk om nog zoveel mogelijk goederen te redden en de gebouwen te cleanen voor zover dat kan.

Fotoreportage: Alwin Winkel Fotografie

Fotoreportage (12 foto's)...

 
10-12-2018  

BHV'ers De Karelskamp winnen landelijke bokaal

 

ALMELO - Een team van de bedrijfshulpverlening (BHV) van de penitentiaire inrichting (PI) Almelo is afgelopen donderdag in Ede winnaar geworden van de landelijke BHV-wedstrijd voor gevangenispersoneel. Aan het evenement deden veertien teams mee van (jeugd)gevangenissen  en tbs-klinieken uit het hele land.

“De BHV-wedstrijd kun je het beste vergelijken met een brandweerwedstrijd”, zegt Herman Veenhuizen, BHV-coördinator van PI Almelo. “Voor brandweerkorpsen is het van belang om regelmatig te oefenen en dat geldt natuurlijk ook voor BHV-organisaties in een gevangenis. Bij ons in de gevangenis is plek voor 168 gedetineerden en werken bijna 175 mensen. Dus is een goed georganiseerde bedrijfshulpverlening van groot belang. Stel dat er brand ontstaat of dat een gedetineerde gewond raakt, dan is snel en zorgvuldig handelen van groot belang.”

De deelnemende teams hadden als taak om op zo goed en professioneel mogelijk op te treden bij een aantal calamiteiten dat zich kan voordoen. Zo moesten de BHV’ers op veilige en adequate wijze een brand blussen, werd een ‘gewonde’ behandeld en moest een complex zo snel en efficiënt mogelijk ontruimd worden. Een deskundige jury beoordeelde of de bestaande protocollen goed gevolgd werden, of de juiste technieken werden toegepast  en hoe de samenwerking tussen de bedrijfshulpverleners was. Ook werd de parate kennis over de bedrijfshulpverlening getest.

‘Wisselblusser’
Omdat de bedrijfshulpverleners  van PI Almelo de diverse opdrachten het beste uitvoerde, kregen zij aan het einde van de dag de ‘wisselblusser’ uitgereikt. Deze krijgt tot aan de editie van 2019 een promimente plek in de gevangenis.

Herman Veenhuizen, die zelf getuige was van het optreden van de Almelose BHV’ers in Ede, is trots op de prestatie. “Het geeft aan dat we als PI Almelo goed bezig zijn op dit gebied. En dat is een prettige constatering. In een 24 uursbedrijf als een gevangenis, waar mensen worden opgesloten, is constante zorg voor veiligheid erg belangrijk. Vandaar dat alle beveiligingspersoneel is opgeleid tot BHV’er. Bovendien oefenen we regelmatig. Waar mogelijk doen we dat samen met de brandweer en ambulancedienst. Voor de hulpdiensten is het immers van groot belang om de weg te weten in de gevangenis en te kunnen rekenen op de kennis en kunde van gevangenispersoneel, mocht er een keer echt iets aan de hand zijn.”

 
15-12-2018  

Bolk vervoert rotorbladen van liefst 77 meter

 

ALMELO – Bolk Special Transport uit Almelo staat er op bekend dat het de hand niet omdraait voor extreme transporten. Of het nu enorme lagertanks zijn voor een brouwerij in Limburg of het wereldberoemde Guinness in het Ierse Dublin of windmolens in het Oostblok en vanaf de CTT terminal op het XL Businesspark in Almelo. Bolk kan het en doet het.
Vrijdag jl toog een team van Bolk Special Transport naar Wieringerwerf in de kop van Noord Holland waar 3 rotorbladen van maar liefst 77 meter lengte vervoerd moesten worden over in feite maar een luttele afstand van een paar kilometer in opdracht van producent General Electric (GE). Reden de ervaring van Bolk met haar Nooteboom Wing Carrier die samen met de Mercedes-Benz Arocs 4161 met Herman Ruiterkamp aan het stuur de liefst ruim 80 meter lange combinatie veilig laveerde over de straten rond Wieringerwerf onder toezicht van het eigen verkeersregelaarsteam van Bolk.
Het was even een bijzondere klus voor Bolk op de dag dat ook het nieuwe Warehouse van 15.000 m2 op het XL Businesspark in gebruik werd genomen, maar volgende week is alles weer ‘normaal’ met rotorbladen van 68 meter achter de ‘trekker’.

Foto: Bolk Driver - Herman Ruiterkamp

Fotoreportage (1 foto's)...

 
19-12-2018  

AAfm tot 2022 status lokaal publiek medium

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W heeft de lokale omroep AAfm/AAvisie opnieuw voorgedragen bij het Commissariaat van de Media als lokale publieke media-instelling voor een periode van 3 jaar tot 23 februari 2022.
Het besluit betekent tevens dat AAfm daardoor jaarlijks het door de VNG geadviseerde bedrag van 1,28 per huishouden uit de zogenoemde Rijksbekostigingsregel van het Gemeentefonds krijgt. Voor 2019 betekent dit dat de lokale omroep een bedrag van 41.257 euro wordt toegekend.
Verder laat het college van B&W Kennispunt Twente komend jaar onderzoeken welke kijk- en luisterdichtheid AAfm/AAvisie heeft om ook voor de jaren erna gedurende de door het Commissariaat van de Media te verlenen concessie een toelage te kunnen bepalen. B&W vindt dat de lokale omroep al jaren in een maatschappelijke behoefte voorziet en ondersteund met dit besluit de voortgang van AAfm/AAvisie, omdat anders het Commissariaat van de Media geen concessie verleend.
De financiële toezegging is op zich niet voldoende om bij de lokale omroep een coördinator en stagebegeleider aan te trekken. Hiertoe was wel een verzoek ingediend tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad. De Lokale Omroep Almelo telt ruim 100 vrijwilligers en de omroep werkt ook samen met andere lokale omroepen in Twente zoals die van Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente.

 
19-12-2018  

Baten PopQuizXL naar Jeugdfonds Almelo

 

ALMELO - De opbrengst van de PopQuizXL 2018, die dit jaar op donderdagavond 27 december wordt gehouden in   vijf verschillende horecalocaties in de Almelose binnenstad, gaat dit jaar naar het Almelose Jeugdfonds Sport en Cultuur.
De baten van de voorgaande edities gingen naar 3FM Serious Request maar dit jaar is gekozen voor het Almelose jeugdstimuleringsfonds.

Vijf locaties
De derde editie van de PopQuizXL vindt plaats in een vijftal horeca-locaties in de Almelose binnenstad: Het Wetshuys, Proeflokaal België, Nielz, het Theaterhotel en The Shamrock. De teams rouleren volgens een schema langs de verschillende locaties. De aftrap is in het Theaterhotel, de einduitslag wordt bekend gemaakt in The Shamrock.

Praktische informatie

Opgeven voor de PopquizXL kan nog tot en met Tweede Kerstdag via www.popquizxl.nl. Een deelnemend team bestaat uit vier of vijf personen. Deelname kost 7,50 euro per teamlid.

Jeugdfonds

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, theaterschool, schildercursus of een andere creatieve cursus. Het fonds is voor  de financiën grotendeels afhankelijk van de overheid. Het andere deel moet verkregen worden uit acties, donaties, landelijke fondsen, bedrijfsactiviteiten en dergelijke. Vorig jaar hebben 724 kinderen in Almelo dankzij financiële hulp van het Jeugdsportfonds kunnen sporten, 163 kinderen kregen de mogelijkheid om te dansen, muziek te maken of  te schilderen.

Het Jeugdfonds heeft een CBF-erkenning en is ANBI geregistreerd.
Donaties Jeugdfonds Almelo op: NL24RABO0101800444

 
20-12-2018  

Makkinga Meubelen gaat stoppen

 

ALMELO – Makkinga Meubelen aan de Boddenstraat gaat binnenkort dicht. Eigenaar Martijn Makkinga zegt dat in Tubantia. Hij is nazaat van de vroegere Almelose Meubelindustie Makkinga & Zn waarvan de start was in 1923 in het Westerdok, verhuisde naar de Anthony Fokkerlaan maar uiteindelijk eind jaren ’80 sloot.
Martijn Makkinga pakte in 2005 de meubelbranche weer op met een winkel aan de Grotestraat Zuid en verplaatste deze in 2011 naar de Boddenstraat vanwege de parkeergelegenheid tegenover de winkel. Nu nadert dan toch het einde. Makkinga zegt dat hij in deze tijd op die plek niet voldoende omzet kan halen in een branche die het toch al moeilijk heeft. Wanneer Makkinga de deuren sluit is afhankelijk van de leegverkoop aan voorraad. Toekomstplannen heeft Makkinga nog niet. “Ik wil in ieder geval wat meer onder de mensen komen”, zei Makkinga in Tubantia. Dat doet hij al enige tijd, want Makkinga werd eerder dit jaar gemeenteraadslid namens de VVD. Ook is Makkinga initiatiefnemer van het historisch festival 'Slag om Ruigenrode' in het Schelfhorstpark. Vervelen zal hij zich niet, maar voor u zit er waarschijnlijk een opheffingsuitverkoop aan te komen om uw eigen slag te slaan.

 
24-12-2018  

Lichtjestocht Beeklustpark koud maar druk

 

ALMELO – De ‘Lichtjestocht’ op de vooravond van Kerst in het Beeklustpark begint al een aardige traditie te worden. De wandeltocht ‘vertelt’ het verhaal van de geboorte van Jezus door eendrachtige samenwerking van zo’n 70 vrijwilligers uitgedost in passende kledij die door het park het ‘verhaal der verhalen’ uitbeelden opgeroepen door de trommelaars van de Romeinse bezetters die in de lokale herberg een volkstelling houden in opdracht van heerser Herodes.
Natuurlijk zingen de engelen in koor, lopen de schaapjes in het veld, laven de dienders van Herodes zich luidruchtig in de herberg en zoeken ook de drie wijzen uit het Oosten volgens de langs de hemel zich bewegende heldere ster de weg naar de stal waar uiteindelijk het kindje Jezus wordt geboren. Uiteraard wordt ook gedacht aan de duizenden lopers middels het schenken van warme chocolademelk, koffie of thee, maar ook aan ieder een stichtelijk woord en voor wie dat wil ook een gratis citybijbel voor thuis om mogelijk later nog tot inzicht te komen.

Fotograaf Jan Bril ‘verlicht’ met zijn foto’s de thuisblijvers.

Fotoreportage (64 foto's)...

 
25-12-2018  

Persoonlijk gewin op 1 bij Almelose 'Zorgcowboys'

 

ALMELO – Begin juli 2018 onthulde het journalistiek onderzoekforum ‘Follow the Money’ onder de titel ‘Cowboys in de Zorg’ dat zorgonderneemster Nver Dermovesian van de in 2013 gestarte Zorginstelling Anahid B.V. (Anahid staat voor zuiver in het Armeens – red.) en in Almelo in 2017 een omzet boekte van 1,4 miljoen maar ook een winst van 919.780 euro.  Het salaris varieerde van boven de Balkenendenorm tot nul. Opvallend echter de winstuitkering à raison van 15 procent dividendbelasting en dat is fors lager dan de inkomstenbelasting.

In het dossier van ‘Follow the Money’ dook tevens de naam op van Nina Barsamain, een van de commissarissen van Anahid B.V. en tevens zorgonderneemster onder de naam Victorie Zorg betreffende Hulp- & Dienstverlening en Beschermd Wonen aan volwassenen met problemen. Eind augustus  2018 kwam Barsamian in het nieuws. De zorgonderneemster zou veel met cliënten in Holland Casino zijn gesignaleerd. Ook bleek volgens vakbond FNV toen dat een onevenredig groot deel van het zorgbudget naar de twee topfunctionarissen zou gaan. Van de omzet van circa 6,2 euroton was daarvoor een derde deel bestemd.

Beide zorgbureaus hebben eigenaressen van Armeense oorsprong en werken vooral met allochtone cliënten uit de 14 Twentse gemeenten.   Naar aanleiding van de berichten zette de Almelose wethouder Van Mierlo de regionale sociale recherche aan het werk en naar nu blijkt komt een schokkend beeld naar voren van verrijking en onprofessioneel gedrag. Het rapport dat in handen is van RTV Oost, laat zien dat zorgonderneemster Barsamian van zorgverlener Victorie er een rijke levensstijl op na houdt.  Zo rijdt ze rond in een ‘leas’ Mercedes GLC-250D  van dik 81.000 euro, lokte cliënten met giften zoals een Louis Vuitton-tas, dure trainingspakken en sportschoenen en betaalde ze zelfs een borstvergroting voor een cliënte. Tussen 7 december 2014 en 25 april 2018 bezocht Barsamian in totaal 703 keer Holland Casino waarvan 115 keer met dezelfde cliënt. 
In geldelijke zin ‘plukte’ ze tevens fors uit de omzet van Victorie. In 2016 bedroeg die omzet circa 6 euroton. Toch kende ze zich een jaarsalaris toe van 160.000 euro en onttrok ze 1,5 ton uit het bedrijf in de vorm van een lijfrentepolis. Daarbovenop leende ze persoonlijk een bedrag van 250.000 euro van Victorie en werd in de loop der jaren ook flink met geld geschoven van de zorg bv naar o.a. de persoonlijke bv NJB Groep en Defy Beheer B.V. waarin de panden waren ondergebracht. In totaal ging het hier over een bedrag van 610.281 euro , geld dat aan de zorg werd onttrokken, zo luidt de conclusie van de sociale recherche.

Kruisverbanden
Zowel bij Anahid als bij Victorie en hun dochtermaatschappijen qua administratie en beheer zijn in bestuurlijke zin ook de nodige kruisverbanden te leggen zo blijkt  uit de inschrijvingen van de Kamer van Koophandel. Bestuurders wisselen van bedrijf naar bedrijf en zelfs komt het voor dat een bestuurder op dezelfde dag in functie treedt en weer aftreedt. In ieder geval tijd genoeg bestuurder voor het zetten van een officiële handtekening !

KvK-nummers die voorbijkomen zijn o.a.:
bij Victorie Zorg B.V.  - 56149972 en 6616878 en bij de direct gerelateerde NJB Group B.V.  - 59229926, SKN Group B.V.  - 72149191 en Defy Beheer B.V. - 59230762

En bij Anahid B.V. en aan haar gerelateerd o.a.:
Anahid Zorg - 58845119, Stichting Administratiekantoor Sara - 71874259 en Beheermaatschappij Hartion BV - 58844708 

Archief
Terug naar vorige pagina