Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
02-09-2014  

Brandmelding en faillissement Frans van ´t Spoor

 

ALMELO – De beslaglegging en ontruiming van de bekende cafetaria Frans van ’t Spoor aan de Anjelierstraat in Almelo ging gepaard met het nodige spektakel. De cafetaria is failliet vanwege een slepend conflict met horecaleverancier Sligro en verhuurder de Nederlandse Spoorwegen. Ondernemer Damhuis, schoonzoon van de oprichter, vroeg het faillissement zelf aan. De rechtbank doet woensdag uitspraak.
Bij de gedwongen ontruiming ontstond de nodige consternatie, omdat vergeten werd de beveiliging uit te schakelen. Daardoor werd de cafetaria in de rook gezet en ging ook het brandalarm af. De brandweer rukte daarop uit, maar hoefde niet in actie te komen.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (8 foto's)...

 
02-09-2014  

Koninklijke onderscheiding voor Irene Ten Seldam

 

ALMELO – Wethouder Irene ten Seldam, werd vanavond aan het begin van de periodieke raadsvergadering onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ten Seldam kreeg de onderscheiding voor 12 jaar raadslidmaatschap. In mei verliet ze de gemeenteraad, om tot wethouder te worden benoemd. Tot een huldiging kwam het toen niet.
Burgemeester Jon Hermans prees Ten Seldam voor haar bestuurlijke inzet. Dat begon al tijdens haar studietijd als voorzitter van de leerlingenraad. Ook was ze jaren voorzitter van de ondernemingsraad in het toenmalige Twenteborg ziekenhuis (nu ZGT) en beklede ze jarenlange politieke functies binnen het CDA en de raadsfractie en nam ze zitting in o.a. de werkgevercommissie van de griffie, de rekenkamercommissie en het raadspresidium.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (8 foto's)...

 
02-09-2014  

Stemmen staken bouw stadion, morgen vervolg


De vernieuwbouw van het Polman Stadion in beeld.
 

ALMELO – De gemeenteraad gaf vanavond nog geen groen licht voor uitbreiding van het Polman Stadion. Aanleiding, het bezwaar dat voetbalvereniging Oranje Nassau (ON) heeft tegen de nadelen van het veel hogere stadion voor Heracles Almelo. De zaterdagclub had vanmiddag weliswaar een akkoord met Heracles Almelo voor het verplaatsen van het clubhuis, maar raadslid Çete diende mede namens de VVD en LAS een amendement in met de eis dat er voor 1 oktober een concreet plan voor ON op papier staat. De stemming staakte, waardoor de raad vanwege het late uur, besloot de raadsvergadering te verdagen.
Normaal gesproken komt het plan dan feitelijk over twee weken opnieuw op de agenda. Maar het raadspresidium heeft na het sluiten van de raadsvergadering nog nader overleg gevoerd vanwege het hoge belang voor Heracles Almelo en het feit dat langer uitstel de planning voor de uitbreiding volledig overhoop gooit. Het raadspresidium liet later op de avond per email weten, dat de gemeenteraad woensdagavond om 19.30 uur alsnog de vergadering voortzet. Of dat in bestuursrechtelijke zin kan, zal waarschijnlijk morgenavond ook een van de punten zijn waarover onduidelijkheid bestaat. Was de raadsvergadering gesloten, of alleen verdaagd? Is het eerste het geval, zal er wettelijk 14 dagen vooraf weer een openbare aankondiging moeten plaatsvinden.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
03-09-2014  

Dolle Pret moet cursus stadsadvocaat betalen

 

ALMELO – Het college van B&W houdt onverkort vast aan de inning van de bijkomende kosten bovenop de al betaalde dwangsom van 50.000 euro, door kinderspelparadijs Dolle Pret. Het geschil gaat om een bedrag van 17.886,00 euro. In dat bedrag de somma van 2.785,00 euro voor studie en scholing van de ingehuurde stadsadvocaat. Het college heeft nu besloten over te gaan tot een openbare verkoop en alleen betaling kan dit nog voorkomen, heeft het college gisteren besloten.
De exploitatie van Dolle Pret kwam in de problemen door een bestemmingsplanwijziging zonder aankondiging aan exploitante Ter Avest. Ook de verhuurder van het pand werd niet geïnformeerd. Ter Avest had echter wel een exploitatievergunning in 2005, dus voor de bestemmingsplanwijziging in 2006. De gemeenteraad ‘repareerde’ achteraf de mogelijkheid tot exploitatie, maar bemoeide zich niet met de opgelegde dwangsom. De affaire is uitgegroeid tot een ‘vendetta’ van college en ambtelijke top tegen Ter Avest. Het college kan dat doen in formeel juridische zin omdat de dwangsom werd opgelegd in de periode dat het nieuwe bestemmingsplan rechtsgeldig was en de raad dit nog niet had ‘gerepareerd’. De rechter sprak toen nadrukkelijk uit, dat niets de gemeente in de weg stond om een ontheffing te verlenen. De gemeenteraad volgde uiteindelijk dat advies, maar had zwakke knieën t.a.v. de moreel verwerpelijke dwangsom.

< De nota uit 2005 voor de gebruikersvergunning van de bovenverdieping, een jaar voor de bestemmingsplanwijziging in 2006.

Afbeeldingsbron:
Juridisch Adviesbureau JEEJAR

 
03-09-2014  

Almelose Kermis 2014.

Fotoreportage Jan Bril.
 

Fotoreportage (58 foto's)...

 
04-09-2014  

Almelo/Twenterand willen onderzoek NAVO-depot

 

ALMELO – De gemeenten Almelo en Twenterand eisen van minister Hennis Plasschaert (Defensie) dat direct een groots onderzoek wordt gestart naar de gevolgen van het gebruik van de giftige en kankerverwekkende verfsoort CARC (Chemical Agent Resistant Coating) in het voormalige NAVO-depot op het bedrijvenpark Noord Twente. Amerikaanse tanks en legervoertuigen werden met de verf behandeld door Nederlands burgerpersoneel uit de regio. Meerdere oud- medewerkers hebben gezondheidsklachten, net zoals ex- collega’s in de andere depots. De eis werd door beide gemeenten schriftelijk neergelegd bij de minister van defensie. Ook letselschadespecialist Drost uit Hengelo, dringt aan op een dergelijk onderzoek. Hij heeft tientallen cliënten die opheldering willen en een schadeclaim in willen dienen bij het ministerie.

 
04-09-2014  

Enrichment Technology ontslaat 300 man

 

ALMELO – Door een dalende vraag op de wereldmarkt voor ultracentrifuges voor de verrijking van uranium tot brandstofcellen voor kernenergiecentrales, moet de Almelose producent Enrichment Technology sterker krimpen dan een jaar geleden werd aangenomen. Toen verloren 200 medewerkers hun job. Nu kregen 300 medewerkers te horen dat voor hen over een half jaar de werkgelegenheid vervalt. Op de top van de markt werkten bij Enrichment Technology 700 mensen. Daar blijven er straks nog 200 van over.

 
04-09-2014  

Rumoer vanuit de Bibliotheek.

Fotoreportage Jan Bril
 

Fotoreportage (14 foto's)...

 
08-09-2014  

Iserlohner ‘Freundschaftstreffen' in Almelo

 

ALMELO – Liefst 125 burgers uit de Duitse partnerstad Iserlohn zijn a.s. zaterdag te gast in Almelo om de 60-jarige jumelage tussen beide steden te vieren. Na de ontvangst door het Almelose Iserlohn Comité in het Theaterhotel volgt er een rondleiding in de binnenstad in het kader van open monumentendag en wordt tevens genoten van het Straattheater Festival dat in de binnenstad plaatsvindt.
De jumelage tussen beide steden stond vorig jaar even op losse schroeven, toen het college van B&W de kleine subsidie aan het Iserlohn Comité wilde beëindigen, maar de gemeenteraad stak daar een stokje voor. Tijdens het 50-jarige bestaan van de jumelage, was de Almelose gemeenteraad te gast in Iserlohn. Naast het officiële gedeelte, werden toen diverse werkbezoeken door de gemeenteraad afgelegd bij bedrijven en instellingen.

 
08-09-2014  

Dalton+ certificaat voor Obs De Bonkelaar

 

ALMELO – Al 25 jaar kenmerkt Obs De Bonkelaar zich door het Dalton-onderwijs, waar kinderen van jongs af aan leren omgaan met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Om ook in de huidige tijd beslagen ten ijs te komen, hebben de leerkrachten van Obs De Bonkelaar met goed gevolg hun specifieke Dalton-kennis opgefrist door het volgen van een intensieve tweejarige teambrede Dalton-scholing i.s.m. Saxion Hogeschool.
Het studieproject omvatte drie hoofdlijnen bestaande uit toekomst gerichte literatuurstudie, experimenteren en leerwerkgroepen. Gedurende de twee jaar werden experimenteerfases ook in praktijk gebracht en deels geïmplementeerd in de onderwijsstructuur aan De Bonkelaar. Vorige week volgde de officiële afsluiting met het uitreiken van 25 Dalton+ certificaten aan leerkrachten. Obs De Bonkelaar is de eerste basisschool in Oost Nederland die het tweejarige traject heeft afgerond.

 
10-09-2014  

Bezuiniging loopt in de vele miljoenen

 

ALMELO – De financiële huishouding van de gemeente Almelo biedt voor de komende jaren zo’n slecht perspectief dat de gemeente in de komende jaren vele miljoenen euro’s moet bezuinigen. Het was geen onverwachte boodschap van wethouder Jan van Marle dinsdagavond aan de gemeenteraad, maar wel een boodschap met de noodzaak waarom de gemeenteraad moet bezuinigen en keuzes moet maken. Niet om nieuw beleid te ontwikkelen, maar om gaten te dichten en dat zal de samenleving pijn gaan doen, nog meer dan in de afgelopen jaren.
Adviesbureau Hiemstra & De Vries lichtte afgelopen maanden de uitgaven van de gemeente door en komt nu met vier scenario’s oplopend van 5 naar 20 miljoen euro structureel minder uitgaven per jaar.
De oorzaken voor de oplopende tekorten zijn meervoudig; het grondbedrijf leidt miljoenenverliezen door te lage woningbouwaantallen, de bezuinigingen van het kabinet Rutte op de Wmo, de Jeugdzorg en de lagere rijksbijdrage op bijstandsuitkeringen. Al met al ‘puinruimen’ waar vorige colleges van B&W te fors investeerden en ‘knijpen’ op welzijn en samenleving omdat het VVD/PvdA kabinet dat wil.
De gemeenteraad moet dus de borst nat maken met de wetenschap dat de Almelose samenleving te hoop zal lopen.

 
10-09-2014  

Straatprijs Postcode Loterij valt in J. Tooropstraat

 

ALMELO – Niemand minder dan presentator Gaston Starreveld kwam dinsdag naar de Jan Tooropstraat in Almelo om de winnaars van de straatprijs hun envelop met de winnende cheque te overhandigen. Al met al 300.000 euro had Gaston uit te delen en natuurlijk een mooie bolide. De hoogste prijs was 75.000 euro gevolgd door 50.000 euro en zeven winnaars ontvingen 25.000 euro.
 

 
11-09-2014  

Start stadsmusical Van Katoen en Nu in volle bak

 

ALMELO – Voor een ‘volle bak’ startte woensdagavond de stadsmusical Van Katoen en Nu, waarin 100 jaar geschiedenis over de stad Almelo aan de bezoekers voorbijtrekken. Plaats van handeling een oude fabriekshal op het Indiëcomplex dat in vroegere tijden in gebruik was van Royal Ten Cate, voormalig textielproducent en nu producent van technische weefsels.
De 800 toeschouwers genoten vooraf in een der leegstaande hallen van een klassiek thuisdiner met groentesoep, bal gehakt, aardappelpuree en vla na, verzorgt door het Theaterhotel.
Daarna begon de voorstelling met een aantal professionals maar ook een talrijk aantal Almelose burgers. Bijvoorbeeld oud- wethouder Bert Kuiper behoorde tot de acteurs. Met licht en techniek werd de entourage een heel schouwspel waar de bezoekers enthousiast over werden. In totaal worden er 10 voorstellingen gegeven tot en met 20 september a.s. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor de productie die 600.000 euro kost.

Meer info: ‘Van Katoen en Nu

 

Fotoreportage (80 foto's)...

 
11-09-2014  

Eerste koopcontract voor huis op Indië-complex


Het eerste deelproject in vogelvlucht
 

ALMELO – De herontwikkeling van het voormalige bedrijfsterrein van TenCate liep door de recessie flinke vertraging op, maar projectontwikkelaar Ter Steege Vastgoed sluit morgen tijdens de Open Dag een eerste koopcontract af voor een woning van twee onder één kap.
Nu de aanleg van een deel van de burgemeester Schneidersingel vordert, komt ook de belangstelling voor wonen in dit deel van de binnenstad dat toch tegen de Noordelijke groene long gelegen is.
Kamphuis Makelaars was de bemiddelende partij in dit deelproject dat twintig woningen onder één kap en acht rijtjeshuizen omvat.
Makelaar Paul Aretz: “Het Indië-terrein heeft een positief imago gekregen dankzij alle mooie ontwikkelingen die daar nu plaatsvinden. Ik merk dat mensen die zich jaren eerder al informeerden, nu terug komen om concreet te worden.”
Pojectontwikkelaar Ter Steege Vastgoed wil nog dit jaar starten met de bouw van de tweekapper zodra het terrein bouwrijp is en de straten zijn aangelegd. Dat geldt ook voor volgende verkopen. Zodra een koopcontract is ondertekend, volgt ook de bouw.
Op het Indië-complex komen in eerste instantie totaal 300 woningen die worden gerealiseerd in deelprojecten. Het bestemmingsplan daarvoor is inmiddels definitief. De eindfase omvat een totaal van 600 woningen dicht tegen de binnenstad en nabij het station en gelegen aan de rand van de Noordelijke groene long.
Zaterdag 13 september is er op het Indië-complex een Open Dag van 11.00 tot 13.00 uur.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
12-09-2014  

HG-certificaat voor Voedselbank Almelo

 

ALMELO – Voedselbank Almelo heeft de keuring voor het werken op correcte wijze t.a.v. voedselveiligheid en hygiëne prima doorstaan. De voedselbank die wekelijks zo’n 170 cliënten van voedselpakketten voorziet, kreeg deze week van keuringsbureau Houwers Groep uit Geldermalsen het HG-Certificaat uitgereikt als bewijs van zorgvuldige omgang met voedsel dat aan cliënten op sociale gronden wordt verstrekt.
Bij de voedselbank werken in totaal 55 vrijwilligers die betrokken zijn bij het inzamelen en verpakken van voedsel zoals verse groenten of groenten in blik, aardappels, brood, vlees(waren), ontbijtkoek, toetjes, fruit, chips, frisdrank en pasta’s die door bedrijven worden beschikbaar gesteld.
Voorzitter Henk Zielhuis van Voedselbank Almelo was blij met het behalen van het certificaat; “Aan de hand van een inspectielijst zijn de basisvoorwaarden en de procesbeschrijvingen uit het handboek Voedselveiligheid Vereniging van Nederlandse Voedselbanken goed bevonden. De inspectie heeft uitgewezen dat wij voldoen aan de groene kleur. En dat moet ook zo. Wij willen onze cliënten uitsluitend het beste van het beste bieden, dan is optimale hygiëne en goede producten uiteraard een van de belangrijkste vereisten. Daar werken we dagelijks hard aan met het hele team vrijwilligers. Voor ons is het verkrijgen van het HG-certificaat niet alleen een beloning voor onze inspanningen, maar ook een aanmoediging om onze visie en werkwijze voort te zetten en waar mogelijk nog te verbeteren.”

Foto: Coen Mulder

 
13-09-2014  

Druk Internationaal StraattheaterFestival

 

ALMELO - Het Internationaal Straattheaterfestival dat zaterdag in de binnenstad van Almelo plaatsvond, trok evenals voorgaande jaren drommen mensen naar de binnenstad. Het straattheater is onderdeel van Kunsten op Straat dat in vijftien Overijsselse gemeenten jaarlijks wordt gehouden met theatergroepen uit binnen- en buitenland. A tientallen jaren is het straattheaterfestival in Almelo niet meer weg te denken en er zit nog geen enkele sleet in de publieke belangstelling.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (60 foto's)...

 
15-09-2014  

Uit in Almelo 6e editie.

Fotoreportage Jan Bril
 

Fotoreportage (49 foto's)...

 
18-09-2014  

Stadspenning voor Aws Beter Wonen

 

ALMELO – Honderd jaar historie, dat hebben de gemeente Almelo en de Almelose woningstichting Beter Wonen gemeen. Gezamenlijk stond het dan ook borg tot een bedrag van 50.000 voor een mogelijk tekort bij de 10 voorstellingen van de Stadsopera ‘Van Katoen en Nu’, die ter gelegenheid werd opgevoerd op het voormalige industriële complex Indië van het Almelose beursgenoteerde bedrijf Royal TenCate.
Een mooie gelegenheid ook om het 100-jarig bestaan van Woningstichting Beter Wonen in boekvorm te overhandigen aan Anne Lambeek, voorzitter van Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen en aan burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld. De laatste had ook een verrassing voor directeur Peter van der Hout door hem de Stadspenning en oorkonde uit te reiken als blijk van waardering voor 100 jaar samenwerken in sociale volkshuisvesting.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (44 foto's)...

 
19-09-2014  

Wijkcentrum 't Dok heropend na verbouwing


Als fervent 'duivenmelker' had voorzitter Cor van Duiven natuurlijk een paar duiven gekorfd voor de openingsact van wethouder Claudio Bruggink.
 

ALMELO – Na jaren van discussie en verzet is er met de heropening van wijkcentrum ’t Dok aan het Sumatraplein als één multifunctioneel wijkcentrum voor de hele binnenstad, een punt gezet. De komende twee jaar mag het bestuur onder voorzitterschap van Cor van Duiven zich bewijzen of het beheer in eigen handen kan blijven, of dat op termijn het beheer toch in handen valt van het Apeldoornse gemeentelijke bedrijf Accres BV dat het beheer in andere Almelose wijkcentra al in handen heeft.
Wethouder Claudio Bruggink verrichtte de heropening van het totaal vernieuwde MFA ’t Dok.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (61 foto's)...

 
19-09-2014  

Inner Wheel gul voor kinderen in nood

 

ALMELO - Stichting De Regenboogboom en stichting Het Vergeten Kind hebben woensdag jl. van Serviceclub Inner Wheel Almelo cheques twv, 4000 euro overhandigd gekregen voor hun activiteiten. De stichtingen zetten zich respectievelijk in voor langdurig zieke kinderen en om kinderen, die voor kortere of langere tijd in een opvanghuis verblijven een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.
Inner Wheel heeft het geld binnen kunnen halen oor het voeren van een aantal succesvolle acties.

Meer info over de stichtingen:
www.deregenboogboom.nl
www.hetvergetenkind.nl
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-09-2014  

Vrijwilligers Rabobank actief voor medemens


Wandelen door de Gravenallee, waar velen al jaren niet meer zijn geweest.
 

ALMELO - Ruim 200 medewerkers van Rabobank Noord Twente hebben vandaag als vrijwilliger hun handen uit de mouwen gestoken bij twintig verschillende projecten tijdens de Rabo Coöperatiedag.
Shoppen met ouderen, pannenkoeken bakken, bingo voor ouderen, workshops koken en kaarten maken voor vrijwilligers en mantelzorgers, schilderwerk bij De Klup Twente, tuinieren bij de Voedselbank, opknapwerk bij Erve Beeklust… Zomaar een kleine greep uit alle activiteiten die hebben plaatsgevonden tijdens de Rabo Coöperatiedag.

“Ik ben er trots op dat zo’n 200 collega’s zich in hun vrije tijd inzetten voor de lokale gemeenschap”, vertelt directievoorzitter Erik Jutstra. “Zelf heb ik een rondje gemaakt langs de verschillende projecten en het is prachtig om zoveel blije gezichten te zien. De Rabo Coöperatiedag is een mooie dag om iets terug te doen voor onze klanten en ons werkgebied”, aldus Jutstra.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-09-2014  

Veel deelnemers eerste Almelo Allee Loop

 

ALMELO - De organisatoren van de eerste Almelo Allee Loop kunnen terugkijken op een prima deelnemersveld dat wandelend, hardlopend en fietsend het parcours aflegde. Ook het aantal belangstellenden was ruim meer dan waaraan vooraf werd gedacht. Het hogere doel; het ervaren van de verbinding tussen stad en land, kwam mede daardoor goed uit de verf. Veel wandelaars bezochten de boeren erven langs het parcours om een kijkje te nemen. De meest aansprekende overwinning bij de hardloopwedstrijden ging naar de Keniaan Joshua Kipchumba Oldib die de halve marathon won in een tijd van 1.14.00 De fietsafstanden gingen over 25, 40 en 80 km. Het lijkt er dus op dat Almelo een evenement rijker is!
Hier volgen alle uitslagen.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (132 foto's)...

 
23-09-2014  

Failliet RealWork laat 2,5 miljoen schuld na

 

ZWOLLE/ALMELO – Curator D. Meulenkamp van het failliete reïntegratiebedrijf RealWork uit Zwolle, heeft voor een totaal van een slordige 2,5 miljoen euro vorderingen ontvangen van gemeenten, belastingdienst, UWV en bedrijven. In haar korte bestaan verleende RealWork en de vijf dochterbedrijven veel diensten aan gemeentelijke sociale diensten om mensen aan het werk te krijgen.
Er is echter niets meer te halen bij RealWork. Ook directeur-eigenaar Tanja Spoelman is privé failliet. De gemeente Almelo lijkt in dit faillissement de grootste verliezer met een kostenpost van 1,6 miljoen euro aan extra uitkeringen en kosten en een forse vordering aan bevoorschotting aan RealWork. De gemeente ging o.l.v. voormalig wethouder mevrouw M. Kuik-Verweg nogal gretig in op de aangeboden diensten van RealWork. Ook vond de gemeente Almelo het goed, dat een deel van de verstrekte loonsubsidie en bevoorschotting werd ingezet voor de aanschaf van machines. Het plan was om 140 mensen uit de ‘kaartenbak’ van de Almelose sociale dienst aan een baan te helpen. Daarvoor heeft de gemeente een beroep gedaan op de MAU-uitkering van het Rijk. Of de gemeente Almelo daarover nog een vordering te verwachten heeft, nu die doelstelling niet is gehaald, is onduidelijk.
Flinke vorderingen zijn er verder door de belastingdienst (367.000 euro) en het UWV (220.000 euro). Ook gemeenten als Tilburg, Arnhem en Menterwolde (Groningen) investeerden in RealWork en moeten dat geld nu afschrijven.
Op Meldpunt Misbruik Uitkeringen staat meer te lezen.

Lees ook:
Geen WW voor werknemers RealWork
Miskleun met RealWork kost Almelo 1,5 miljoen
RealWork gebruikte loonsubsidies voor machines
140 sociale werknemers wachten op salaris

 
25-09-2014  

Wensconcert Kathy Kelly Titus Brandsma Hof.

Fotoreportage Jan Bril
 

Fotoreportage (45 foto's)...

 
26-09-2014  

Evers Agro ontwikkelt machine tegen engerlingen

  ALMELO – De Almelose landbouwmachinebouwer Evers Agro heeft een machine in ontwikkeling om engerlingen in grasland en sportvelden te bestrijden. De engerling is een larve van kevers die in korte tijd grasland en sportvelden veranderen in een troosteloos slagveld waar kraaien en meeuwen ‘en masse’ dat nog eens versterken.
Evers Agro test de machine samen met het Gelderse melkveeproefbedrijf KTC De Marke in Hengelo. De machine trekt de grond los zonder de graslaag te beschadigen, waarna de graszoden met veel gewicht weer worden aangedrukt. Bij vochtige grond gaan de engerlingen bijna allemaal dood en bij droge grond ongeveer de helft. De machine beperkt de inzet van chemische middelen.
Lees verder...

 
28-09-2014  

American Day op 't Nieuwland

 

ALMELO – Bij speeltuinvereniging ’t Nieuwland aan de Steffensweg werd zaterdag een ‘American Day’ georganiseerd. Amerikaanse auto’s en Harley’s ontbreken dan niet. Maar de muziek was overwegend Nederlands-talig en dat kan beter, zo hoorde men bij buur Sv DRC dat won met 2-1 van het Marlese MVV’69.

< Dit hebben de voetballers niet geweten!

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (24 foto's)...

 
28-09-2014  

De stad kleurt bij MAFF 2014

Fotoreportage Jan Bril
 

Fotoreportage (21 foto's)...

 
28-09-2014  

Herman Krikhaarprijs 2014 voor Elsa Snijder

 

ALMELO - De Herman Krikhaarprijs 2014 werd toegekend aan de Almelose kunstenares Elsa Snijder. Fascinerend voor de jury was dat op het eerste gezicht niet duidelijk werd of het om een foto ging of om een schilderij. Snijder maakte een schilderwerk van een ouder iemand die onder een boom doorloopt in verder een natuurlijke omgeving.
De publieksprijs ging voor de derde keer naar kunstenares Ankie van Huizen.
De tentoonstelling om de Herman Krikhaarprijs is jaarlijks onderdeel van het cultuurweekend met atelierroute, theaterroute en moderne toegepaste lichtkunst georganiseerd door MAFF.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (37 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina