Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
23-01-2011  

Bezwaar tegen leges ID-kaart kan geld opleveren

 

De Rechtbank in Den Bosch heeft in september 2010 in een arrest gesteld dat gemeenten geen leges mogen heffen over het verstrekken van een ID-kaart. De rechter komt met dit opmerkelijk besluit omdat de overheid de informatieplicht heeft ingesteld en het daarom niet terecht is dat daarvoor leges wordt geheven. De legitimatieplicht via de ID-kaart is volgens de uitspraak in het belang van de overheid zelf en niet die van de burger. De uitspraak betreft louter de ID-kaart.

Uiteraard is de gemeente, die deze uitspraak treft, in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Maar een uitspraak kan nog wel enige tijd op zich laten wachten. En de gemeenten vrezen de gevolgen t.a.v. de begroting. De gemeente Nijmegen geeft bijvoorbeeld aan op vragen van D66, dat een definitief verbod wel eens een bedrag van tussen de zes en negen euroton kan gaan kosten.

De juridische gang van zaken kan interessant zijn voor burgers die daar een slaatje uit willen slaan, omdat de nieuwe wet Bestuursrecht van toepassing is. Bent u het niet eens met het toch betalen van leges voor een ID-kaart – gemeenten gaan namelijk gewoon door met het innen van leges voor de ID-kaart – teken dan aangetekend schriftelijk bezwaar aan bij uw gemeente.
Een overheidsorgaan die namelijk geen besluit op uw bezwaarschrift neemt binnen de wettelijke termijn van twee weken, blijft in gebreke en krijgt dan automatisch boetes opgelegd. Die boetes lopen per nieuwe termijn van 14 dagen op met telkens een nieuwe boete. De eerste 14 dagen € 20,00 per dag, de tweede 14 dagen € 30,00 per dag en de derde 14 dagen € 40,00 per dag. Dus maximaal 42 dagen en een maximale boete van € 1260,00

Dat is mooi meegenomen als je krap bij kas zit!

Reactie: 26-01-2011

Geachte reactie,

Heel leuk dat jullie een stukje op internet plaatsen over de nieuwe wet "bestuursrecht" die geen nieuwe wet is. De nieuwe wet heet Wet Dwangsom. En de ingebreke gaat niet automatisch in en de "boete" gaat niet automatisch lopen. De Dwangsom krijg je pas, NADAT je een bestuursorgaan schriftelijk in gebreke hebt gesteld. Hier heb je ook een ontvangstbewijs van nodig. Zo makkelijk krijg je die dwangsom dus niet.

Nu lijkt het voor leken alsof je zomaar geld krijgt. Ajb verander dit eventjes.

MVG Ferdi Eggink

Sorry vergeten:

er is geen termijn van 2 weken, maar 6 weken om te beslissen op een bezwaar. Deze mag ook nog eenmalig verdaagd worden met 6 weken. Als dat allemaal voorbij is kun je in gebreke stellen (nogmaals 2 weken)...

Naschrift redactie:
De regeling ‘Dwangsom bij te laat beslissen’ is ondergeschikt aan de Wet Bestuursrecht. Daarom werd ook de Wet Bestuursrecht aangepast betreffende de beslistermijnen. Voor diverse procedures gelden verschillende termijnen en opschortingen inzake een besluit. Na deze wettelijke termijnen gaat de wettelijke termijn van 2 weken tellen, waarna de dwangsom automatisch in gaat en u deze schriftelijk bij de gemeente kunt opeisen. Weigert de gemeente te betalen, dan staat de weg naar de rechter open en komen de kosten van de rechtsgang eveneens voor de gemeente.
Verwacht mag natuurlijk worden dat een ieder die daarvan gebruik wil maken, ook zelf enig onderzoek doet. Het artikel is bedoeld om u er op te wijzen dat het überhaupt kan en niet alleen voor de ID-kaart maar ook voor andere geschillen met de lokale overheid.
Je kunt natuurlijk ook met je Corolla naar een advocaat scheuren, maar of het dan netto nog iets oplevert?
Lees hier de publicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarop het artikel mede gebaseerd is.

Archief
Terug naar vorige pagina