Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
17-01-2011  

“Come together.”

 

“Almelo moet kleur bekennen.” Zo, dat staat er en je kunt het er mee doen. Afgelopen vrijdag lazen we deze kordate woorden in Tubantia. Een mooie opdracht voor de gemeente, die er, evenals wij allen soms, niet aan ontkomt om op bepaalde momenten te laten weten waar ze staat.
Een zevental organisaties heeft het plan opgevat om de krachten te bundelen in deze barre tijden voor cultuur en natuur. Een verstandig besluit in tijden van tegenwind. Het mes moet er in. In periodes van tegenslag kan het tactisch heel wijs zijn om alle onderdelen van verslagen legers die nog over zijn te verzamelen en met frisse moed verder te strijden. Je ziet het aan de kerkgenootschappen. Zij hebben het eigenlijk allemaal over hetzelfde onderwerp en dan kun je met een beetje goede wil beter je krachten bundelen om toch nog een paar kerken open te houden en één en ander te kunnen bekostigen.
Natuur- en milieuorganisaties hebben het ook globaal gezien een beetje over hetzelfde, zodat je alle bloemetjes en bijtjes mooi kunt samenvoegen tot een krachtige organisatie.
Waarom is dit een goed initiatief en moet de gemeente kleur bekennen en deze organisaties helpen? Welnu, de gemeente gaat voor duurzaamheid. Het zou prachtig zijn om een nieuw centrum te vestigen bij het Beeklustpark en daar volop activiteiten te gaan ontplooien. De locatie is geweldig en zodoende kun je als gemeente ook aangeven dat natuur en milieu belangrijk is. De jeugd heeft altijd de toekomst en het is denk ik zeer belangrijk dat wij onze kinderen kunnen meenemen naar een mooi gebouw en ze laten onderwijzen, zodat ze later bewust met natuur en milieu omgaan. Tenslotte is het essentieel dat de jeugd er mee in aanraking komt, want dan is de kans groter dat ze er later wat op uit gaan doen.
Het lijkt me een uitermate goed plan om een krachtige organisatie een kans te bieden. Veel voorlichting in een mooi gebouw op een aansprekende locatie. De goede voorbeelden zijn reeds te vinden in onder andere Hardenberg. In Almelo is al zo veel “weggeshoveld”, waardoor er een ernstig gebrek is aan karakteristieke gebouwen en monumenten. Dit is een mooie kans om iets neer te zetten waar men de komende jaren trots op kan zijn. Investeren in de toekomst heet zoiets. De jeugd op een adequate manier onderwijzen levert Almelo op den duur heel veel op. Dat moet een paar stuivers waard zijn.

Anne Jan Teunis.

Archief
Terug naar vorige pagina