Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
07-01-2011  

Horecavereniging Almelo stelt belachelijke eis

 

ALMELO – Tot verbazing van iedereen heeft de afd. Almelo van Koninklijke Horeca Nederland bij het college van B&W een belachelijke eis op tafel gelegd om de besluitvorming over horeca op bedrijventerreinen uit te stellen.
Begin december jl. kwam het lokale bestuur met dat verzoek omdat er volgens het afdelingsbestuur eerst een integrale discussie over de horeca in Almelo dient plaats te vinden. Het afdelingsbestuur probeert daarmee een al een jaar lopende raadsdiscussie over horeca op bedrijventerreinen op de lange baan te schuiven terwijl het in feite niet om meer gaat dan het alsnog legaliseren van Dolle Pret/Aylin op het bedrijventerrein Het Noordbroek.

Het bedrijf kreeg in 2003 haar ontheffing t.a.v. de bestemming agrarisch gebied en dat werd op 22 maart 2006 nog eens vernieuwd voor zowel de begane grond als de bovenverdieping.

De actualisering van het bestemmingsplan voor Het Noordbroek in oktober 2006 betekende de start van de ellende van Dolle Pret/Aylin omdat het toenmalig college van B&W de activiteiten op de bovenverdieping niet pruimde terwijl dat voorheen – ook ten tijde van Centre Carts in de jaren ’90 – wel mocht. De commissie Onderzoek en Advies adviseerde legalisering maar het college negeerde dat advies.
De bestuursrechter gaf de gemeente formeel gelijk op basis van het nieuwe bestemmingsplan. Reclameren tegen de wijziging was onmogelijk omdat verhuurder als exploitante niet op de hoogte waren gesteld van de bestemmingsplanwijziging, iets wat in de nieuwe wet Wro per 1 juli 2008 wel verplicht is gesteld door de regering.

De bestuursrechter adviseerde in zijn uitspraak ook een ontheffing te verlenen, dat door het toenmalige college van B&W werd genegeerd en doorging met het opleggen van controles en dwangsommen.

De besluitvorming door de gemeenteraad a.s. dinsdag is dan ook feitelijk niet meer dan het bevestigen van de status quo t.a.v. de huidige horeca-activiteiten in bestemmingsplangebieden waarin dit niet omschreven staat en dus ook voor Dolle Pret/Aylin.
Ook de horeca-activiteiten van bijvoorbeeld de nieuwe gemeentelijke sporthal IISPA, het Wokrestaurant, McDonalds en voorheen Cookers aan de Woonboulevard vinden plaats met een ontheffing terwijl het bestemmingsplan agrarisch gebied aanduid. De hele Woonboulevard staat op weidegrond, daarom mocht Praxis vorig jaar geen verfraaiende luifel aanbrengen die de bouwgrens met 20 cm overschreed.
De gemeenteraad moet dus gewoon doen waarvoor het is benoemd en zorgen voor een betrouwbare overheid.

Redactie

Archief
Terug naar vorige pagina