Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
22-09-2010  

Loonsverhoging in centen?

 

Het idee is nog niet eens zo slecht, loonsverhoging in centen i.p.v. procenten! Sinds jaar en dag groeit het verschil in inkomen tussen arm en rijk. U kent dat wel, zit je aan de goede kant van de streep dan ga je er op vooruit en zit je aan de verkeerde kant van de streep dan lever je koopkracht in.
Nee, ik ga het nu niet hebben over ondernemers die hun kapitaal risicovol investeren, maar ik doel meer op de ‘grootverdieners’ in loondienst zoals directieleden van zorginstellingen, directieleden van woningbouwcorporaties, hoge ambtenaren die de salaristrend in de ‘markt’ volgen, bankpersoneel als directie en beurshandelaren met flinke bonussen, semi- overheidfunctionarissen in milieubedrijven waarvan de aandelen bij de overheid zitten, directies van geprivatiseerde energiebedrijven, directies van beursgenoteerde bedrijven, et cetera, et cetera.

Al deze ‘figuren’ hebben jaren en jaren grof uit de ruif gegeten en doen dat nog steeds ondanks een wereldwijde financiële crisis. Aan solidariteit met de minder bedeelde hebben zij een broertje dood. Nee, belangrijker is om in een steeds groot huis te wonen, twee of drie auto’s voor de deur te hebben en jaarlijks herhaaldelijk te kunnen uitpakken met een vakantie waar dan ook ter wereld.

Het vreemde is dat zij ook nog eens gesteund worden door een groter deel van het vaderlandse electoraat dan zij zelf vormen gelet op de verkiezingsuitslag waarbij VVD en PVV de grote winnaars werden. Schuld aan de financiële crisis hebben in hun ogen niet de beurs- en hypotheekhandelaren, maar de mee-eters, voetvolk dat niet werkt en teert op de sociale voorzieningen. ‘Dat volk zit allemaal bij mij op de bagagedrager’, hoorde ik laatst een grootverdiener nog zeggen die vooral in de afgelopen jaren ‘binnen liep’, terwijl de werknemer gemangeld werd in het ‘polderlandschap’ van Nederland.

Nee, niet mijn allochtone buurman, de chronisch zieken of het groeiend aantal ouderen is de schuld, maar de meedogenlozen die het in dit land voor het zeggen hebben en die zichzelf verrijken over de ruggen van de eenvoudige werknemers.
De Troonrede tijdens Prinsjesdag maakt meer en meer duidelijk dat de eenvoudige werknemer met een laag inkomen, mijn allochtone buurman, de chronisch zieke, de bejaarde en de werkzoekende het gelag betalen in de komende jaren. Nog meer dan nu aangekondigd in de Troonrede, zeker als dat kabinet van VVD en ‘heulend’ CDA er komt met ‘gedoogsteun’ van een ‘ondemocratische partij’ als de PVV. Zelfs de SGP overweegt als ‘christelijke partij’ te gaan gedogen, maar dan moeten de winkels wel op zondag dicht!

Nee , die meneer Toxopeus van de ingezonden brief in De Telegraaf (Red. zie hiernaast) heeft het nog niet zo slecht gezien. Loonsverhoging in centen in plaats van in procenten lijkt mij een stuk eerlijker om de crisis door te komen.

Kan iemand mij de volgende verkiezingsdatum voorspellen?

Carel van Pelt

Archief
Terug naar vorige pagina