Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
07-09-2010  

De ware achtergrond van Almelo Nouveau

Gemeenteraad niet op de hoogte van gemaakte afspraken
 

 ALMELO - Als de gemeente Almelo zich aan de gemaakte afspraken houdt, dan kan het niet anders dan dat het veelbesproken project Almelo Nouveau gewoon doorgaat. In elk geval komt het binnenkort op de raadsagenda. Het fraai ontworpen bedrijfsverzamelgebouw- zou gewoon gebouwd kunnen worden, want het kost de gemeente en de gemeenschap namelijk geen cent. Duidelijk is dat het dan ook beslist geen project van voormalig wethouder Anthon Sjoers is, maar een ‘doodgewoon’ particulier project dat met particulier geld wordt betaald en uitgevoerd. Daarom mag Almelo Nouveau in geen geval in één adem genoemd worden met desastreuze prestigeprojecten als Waterrijk, Fortezza, Leemslagen, Monorail etcetera. Almelo Nouveau is het slachtoffer van boze tongen en van een stevige, doch kleine antilobby van slechts een paar ondernemers. Deze hebben niet alleen de Koninklijke Horeca Nederland, maar zelfs de Kamer van Koophandel voor hun karretje weten te spannen om hun zaak meer gewicht te geven. De hele affaire rondom het wel of niet doorgaan van Almelo Nouveau zit dan ook geheel anders in elkaar dan het publiek,  en de gemeenteraad, tot nu toe werd voorgespiegeld. Zo is de gemeenteraad van Almelo niet op de hoogte van keiharde afspraken, die met de initiatiefnemers zijn gemaakt en vastgelegd. Kortom, de raad is essentiële informatie onthouden hetgeen de besluitvorming onterecht ten nadele van Nouveau liet uitkomen. Eén van de relevante afspraken is juist dat het project niet ten koste zal gaan van de binnenstad. Ditzelfde argument  wordt nu misbruikt om het plan tegen te houden, hoewel alles in duidelijke afspraken is afgedekt. Het afschieten van Almelo Nouveau druist in tegen gemeentelijke toekomstvisie. Sterker nog, er bestaat een Toekomstvisie Detailhandel Almelo 2008 – 2015 waarin  letterlijk het volgende staat beschreven : “Er wordt naar gestreefd alle wijkwinkelcentra op een zodanig peil te brengen dat ze voor de wijkbewoners aantrekkelijk
zijn om de dagelijkse boodschappen te doen. In Almelo Zuidoost (Hofkamp, de Riet, Kollenveld en toekomstig Weggeler) ontbreekt een winkelcentrum.” Dat is dus duidelijke taal. Ontwikkelaar Daniël Spikker, directeur van Loostad Vastgoedontwikkeling, de mede-
ontwikkelaar van Almelo Nouveau, heeft twee onafhankelijke onderzoeken naar de haalbaarheid van het project laten uitvoeren en beide rapporten bevestigden de dringende behoefte aan een wijkwinkelcentrum. Gegadigden voor invulling van het verzamelgebouw zijn er bovendien al. Naar aanleiding van een prijsvraag is ook het ontwerp al gekozen en dat ontwerp zou een aardige blikvanger bij de entree van Almelo zijn. Kortom, niets zou Almelo Nouveau in de weg moeten of mogen staan. De gemeente laat de burger echter in de steek. De bewoners van de omliggende wijken, waaronder Kollenveld en het toekomstige Weggeler, zitten te springen om een winkelcentrum in hun eigen buurt. Wat eveneens onderbelicht is gebleven is het feit dat Nouveau wordt gebouwd door lokale bouwondernemingen en daardoor zal zorgen voor onontbeerlijke werkgelegenheid. De vraag aan Spikker hoe het toch mogelijk is dat het project al vijf jaar lang
in de pijpleiding zit beantwoordt hij schouderophalend met een veelzeggend stilzwijgen. Zou de concurrentie er dan toch achter zitten? Even speelt er een lach om Spikker’s mond echter verder houdt hij zich op de vlakte. Wat in elk geval duidelijk naar voren is gekomen is het feit dat het Theaterhotel Almelo de concurrentie van nog een hotel bepaald niet ziet zitten. Dit gaven de eigenaars Hammink-Van der Valk een aantal maanden geleden duidelijk aan in een artikel op de website van Dagblad Tubantia waarboven de kop ‘Theaterhotel wenst geen concurrentie’ stond. Die kop werd een half uur later overigens weer vliegensvlug verwijderd en gewijzigd in ‘Theaterhotel vreest faillissement’ (zie ook www.almeloanders.nl). Het tot minstens 2017 zwaar gesubsidieerde Theaterhotel, dat zich altijd heel armlastig heeft voorgedaan, is faliekant tegen het project, maar ondertussen opent de horecatycoon het ene na het andere  (horeca)bedrijf, sinds kort ook in Borne. Ook bestaat het plan om een hotel richting Wierden, op een steenworp afstand van de beoogde Almelo Nouveau-locatie, te bouwen. Ondernemen is prima. Iedereen moet het beste gegund zijn, maar oneerlijke concurrentie is heel slecht voor de stad, vooral als de bevolking daar de dupe van wordt. Mensen hebben recht op keuzes.
In Almelo gebeurt al zo weinig. De ontwikkelingen staan compleet stil. Natuurlijk heeft dat te maken met gemeentelijke geldsmijterij van de afgelopen jaren. Nu is er eindelijk een project dat gewoon door kan gaan en zelfs voor de gemeente geld in het laatje brengt, dreigt het alsnog te stranden op de oevers van Waterrijk. Laat niet gebeuren. Wordt het project afgeschoten, dan is de gemeente niet langer
geloofwaardig omdat dit indruist tegen haar eigen nota.Taak van de gemeenteraadsleden van Almelo is om eindelijk de ogen eens te
openen en de taak waarvoor deze volksvertegenwoordigers zijn gekozen eindelijk eens uit te voeren. Zij horen het beleid te bepalen en niet alleen het College. Wat je bijvoorbeeld van een door de wol geverfde nestor van de Almelose raad als Gijs Stork absoluut niet verwacht, is dat hij in de raadsvergadering van 6 juli jongstleden Almelo Nouveau op één hoop gooide met Waterrijk en Leemslagen.
Hij zei letterlijk: “Met de projecten Leemslagen en Waterrijk moet worden gestopt. Wij moeten stoppen met plannen voor Almelo Nouveau. Kennelijk wordt daar in het stadhuis nog aan gewerkt”… Hier sloeg Stork de plank, als gevolg van onwetendheid, finaal mis. Het kan Stork echter niet helemaal kwalijk worden genomen. De onvolledige informatieverstrekking van het (voormalige) College heeft namelijk onterecht een heel negatief en troebel beeld van Almelo Nouveau doen ontstaan.
Zie ook www.almeloanders.nl

Tony Cassese

Archief
Terug naar vorige pagina