Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
15-11-2009  

Geluidswallen

 

Als men in het gelukkige maar dure bezit van een auto is en men rijdt van de Gravenallee richting de wijk Schelfhorst wordt de weg gedurende een paar kilometer ingekapseld door zogenaamde geluidswallen. Dat zijn, zoals de naam al zegt, wallen om het geluid van de autowegen niet te doen doordringen tot de woonbebouwing. Dergelijke geluidswallen hebben misschien in sommige gevallen een zegenrijke werking voor de betrokken bewoners, hoewel succes blijkens de ervaringingen niet in alle gevallen is verzekerd. Maar zij betekenen vrijwel altijd een aantasting van de omgeving. Die geluidswallen kunnen vrijwel altijd worden beschouwd als het resultaat van een gebrekkige stedenbouwkundige planning. Dat betekend in gewone bewoordingen, dat ze het gevolg zijn van een onjuiste indeling van de in onze stad nog beschikbare ruimte. Zo'n onjuist gebruik van de ruimte kan het gevolg zijn van toevallige omstandigheden. Maar het kan ook het gevolg zijn van een doelbewuste keuze, waaruit uit twee kwaden in de ogen van de stedebouwers de minst kwade oplossing wordt gekozen.
Nu kan men er misschien nog, zij het moeizaam, vrede mee hebben dat automobilisten tussen hoge wallen dan naar hun doel moeten gaan, indien daarachter gelukkige gezinnen in hun eigen tuinen opgewekt zitten te barbecuen. Maar men moet er niet aan denken dat het systeem van ontsierende wallen alle vrije uitzichten in de stad gaan bederven.

Harry de Olde

Archief
Terug naar vorige pagina